Home Page / Find Your Therapist / Kirsi Horto

Kirsi Horto

Psychotherapist, Nurse, Cognitive analytic
Kotka, Kotkansaari
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti (Valvira, Kela-oikeudet) sekä seksuaaliterapeutti. Käytän kognitiivis-analyyttisen psykoterapia menetelmien ohessa joustavasti mm. See far työskentelyä assosiatiiviset korttien avulla. Minulla on mahdollisuus ottaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaan asiakas.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Terapeuttina haluan auttaa muita ja tuottaa ymmärrystä ihmismielen ja ihmissuhteiden kiemuroihin. Työotteeni on rauhallinen, suvaitseva ja keskusteluun osaaottava. Vahvuuteni on empaattinen lähestyminen ihmisiä kohtaan.
Psykoterapeuttisen keskustelun lisäksi terapiatyössä käytän joustavasti erilaisia menetelmiä asiakkaan tarpeita ja vahvuuksia mukaillen.
Terapeuttina minulle on tärkeää aito ihmisen kohtaaminen.

About my therapy sessions

Kat- terapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana sekä pitkäkestoisena terapiana. Kat- terapiassa terapeutti ja asiakas tutkivat yhdessä asiakkaan oireilua ja kokemuksia. Yhdessä terapeutti ja asiakas pyrkivät jäsentämään asiakkaan ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. Tarkoituksena löytää uudenlainen jäsennys, joka toimii asiakkaan työvälineenä terapian ulkopuolella.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Challenges in parenting
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen sairaanhoitaja AMK, seksuaaliterapeutti ja Suomen seksologian auktorisoima seksuaalineuvoja.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details