Home Page / Find Your Therapist / Heta Kemppainen

Heta Kemppainen

In education Master of Arts (Education), Cognitive
Etäyhteydellä koko Suomi,
Järvenpää, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan Sinulle koulutuspsykoterapiaa rauhallisella, aktiivisella ja helposti lähestyttävällä otteella. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Tarjoan terapiaa sekä kognitiivisin että ratkaisukeskeisin menetelmin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Terapeuttina olen rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Tavoitteeni on, että asiakkaalle syntyy kokemus siitä, että hän voi tulla terapiaan juuri sellaisena kuin on eikä hänen tarvitse piilotella itsestään mitään puolia. Terapian alussa toimin usein aktiivisella työotteella ja vien vuorovaikutusta eteenpäin. Terapian edetessä mahdollistan ja tuen asiakkaan ottamaan enemmän tilaa ja roolia vuorovaikutuksessa. Asiakas määrittelee koko terapian ajan sen, mitä ja milloin hän haluaa asioistaan kertoa. Toimin aina asiakkaan kanssa hänen toiveensa ja tunnetilansa huomioiden. Työotteeni perustuu positiivisuuteen ja ajatukseen siitä, että aina on toivoa. Vaikka terapiassa käsitellään usein vaikeita asioita, minulle on tärkeää, että asiakkaalle jää terapiasta positiivinen kokemus, joka vie häntä eteenpäin.

About my therapy sessions

Terapiatapaamisillamme pysähdymme tarkastelemaan mitä elämässäsi on milloinkin meneillään. Mietimme yhdessä millaiset työskentelytavat ovat juuri sinulle asiakkaana sopivat ja palvelevat parhaiten tilannettasi. Määrittelemme terapialle myös selkeät tavoitteet, joita kohti työskentelemme vuorovaikutuksessa ja käyttäen apuna erilaisia harjoitteita ja tehtäviä. Työskentelyssämme käytän sekä kognitiivisen että ratkaisukeskeisen terapian työmenetelmiä. Terapiassa keskeisessä roolissa on pyrkiä tunnistamaan haasteiden taustalla olevia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä etsiä niille vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus niin varhaiskasvatuksen ja perhetyön kuin lastensuojelun ja mielenterveystyön eri tehtävissä toimimisesta. Lastensuojelussa olen toiminut sekä laitos- että perhehoidon kentällä sekä opettajana ja erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa. Olen kouluttanut lastensuojelun ja turvakotien henkilöstöä sekä työskennellyt vankilassa erityisopettajana.

Teen sosiaalityön väitöstutkimusta lähisuhdeväkivallasta. Lähisuhdeväkivallan ja turvakotityön lisäksi tuttuja teemoja minulle ovat lapset ja nuoret, lastensuojelu, traumat, kriisityöskentely esimerkiksi vakavan sairauden yhteydessä sekä mielenterveyden haasteet. Vankilakontekstissa toimiminen on antanut näkökulmaa myös rikollisuuteen liittyvään työskentelyyn niin uhrin kuin tekijän kanssa.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa. Tule juuri sellaisena kuin olet, aitona itsenäsi.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.