Home Page / Find Your Therapist / Heta Brummer

Heta Brummer

In education Psychologist, Psychoanalytic
Helsinki, Punavuori
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Kliinisenä psykologina minulla on laaja kokemus psyykkisten ongelmien hoidosta, joten terapiavastaanotolleni voit hakeutua monenlaisten vaikeuksien vuoksi. Tavoitteeni terapeuttina on tukea sinua lisäämään mielesi hyvinvointia sekä ymmärrystäsi itsestäsi ja ihmissuhteistasi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Psychodynamic
About me as a therapist

Minulla on usean vuoden työkokemus mielenterveystyöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tällä hetkellä kouluttaudun psykoanalyyttiseksi yksilöpsykoterapeutiksi (4./4 vuosi). Tarjoamani psykoanalyyttinen koulutuspsykoterapia on luonteeltaan pitkäkestoista ja toteutuu kaksi kertaa viikossa tapahtuvin käynnein.

Työskentelytavaltani olen kiinnostunut, keskusteleva ja hienotunteinen. Pidän tärkeänä potilaan ja terapeutin keskinäisen suhteen turvallisuutta. Turvallisessa yhteistyösuhteessa potilas voi terapeutin tuella havainnoida omaa mieltään mahdollisimman avoimesti.

About my therapy sessions

Terapiassa sinulla on mahdollisuus tuoda keskustelun piiriin mielensisältöjä, jotka koet tärkeiksi tai esimerkiksi jollain tavalla ongelmallisiksi. Ongelmalliset ajatukset ja tunteet voivat liittyä vaikkapa siihen, millaiseksi koet itsesi tai suhteesi toisiin ihmisiin.

Hankalista kokemuksista puhuminen vastaanottavaisessa ja myötäelävässä terapiasuhteessa auttaa paremmin sietämään näitä kokemuksia. Terapia on yhteistä psyykkistä työtä, jossa potilas kuvaa mielessään olevia asioita ja terapeutin tekemien huomioiden avulla potilas voi saada uudenlaista ymmärrystä ja suhtautumista ongelmiinsa. Terapian myötä on mahdollista ymmärtää kokemuksia, jotka aiemmin ovat olleet heikosti tiedostettuja. Itseymmärryksen vahvistuminen lisää hyvinvointia antamalla vapautta ajatella, tuntea ja toimia ilman häiritsevien kokemusten pakottavuutta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Treatment of physical illness Difficulty sleeping Hurting yourself Anger management Sexual problems
First session price

30.00

Regular session price

30.00

Pricing details