Home Page / Find Your Therapist / Helinä Häkkänen

Helinä Häkkänen

Psychotherapist, Psychologist, Solution-oriented
Helsinki, Töölö
English Finnish
Customer Groups
Groups Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
I'm a psychologist and psychotherapist with over 25 years working experience as a psychologists (with specialty in forensic, criminal and work psychology) and I've had a psychotherapy practice since 2010. I do mainly solution focused and EMDR therapy. Many of my clients have had extreme experiences such as violence, child abuse, accidents, difficult relationships, living abroad, conflicts at a work place and legal processes. I work fluently in English and do psychotherapy in English weekly.

I have a PhD in psychology, and I’m a licensed psychotherapist, certified EMDR therapist and a sexuality counselor by training. I'm an adjunct professor at the University of Eastern Finland and the University of Helsinki. I'm the CEO and founding partner of Mielenjuuri Ltd.

Please note that currently I can not take more clients for psychotherapy paid by HUS. Online therapy frequently.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis EMDR Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Kunnioitan ja arvostan asiakkaitani. Asiakas on oman tilanteensa ja tarpeidensa asiantuntija. Olen vuorovaikutuksessa aktiivinen ja kysyn ja teen havaintoja, jotta voin pohtia asiakkaan kanssa yhdessä hänen tilannettaan. Asiakkaani kertovat, että minuun on helppo saada kontakti ja ymmärrän heitä nopeasti. Uskon että pystyn työkokemukseni ja tutkija- (olen koulutukseltani psykologian tohtori) ja tietokirjalija taustani johdosta tarvittaessa antamaan asiakkailleni myös paljon tietoa esim. traumamuistoista, oikeusprosessin kulusta tai narsismista. Työskentelyotteeni on rauhallinen ja salliva ja minulle on tärkeätä luoda hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri. Luottamuksellinen terapiasuhde luo puitteet onnistuneelle psykoterapialle.

About my therapy sessions

Aloitan vastaanottoni usein kysymällä: ""Mikä on sinulle hyvä tulos tapaamisestamme?" Tämä mahdollistaa sen, että asiakas itse määrittää sen, mitä hän haluaa istunnossa käsitellä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi käytännön vinkkien saaminen erokriisiin tai traumaattisen kokemuksen työstäminen EMDR-menetelmän avulla. Tavoite määrittää käytettäviä menetelmiä.

Työtapani on ratkaisukeskeinen ja käytän hyvin paljon EMDR -menetelmää. Käytän myös kognitiivisen terapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Keskustelun painopiste vastaanotollani on nykyisyydessä ja toivotussa tulevaisuudessa. EMDR-menetelmä käytän paljon nykyisyyttä häiritsevien muistojen neutralisoimiseen. Nettisivuilta www.emdr.fi ja www.mielenjuuri.fi löytyy lisätietoa siitä, mihin kaikkiin tilanteisiin EMDR-menetelmä soveltuu. Mielenjuuren nettisivuilta löytyy myös EMDR-terapiaan liittyvä blogi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen pitänyt vastaanottoa vuodesta 2010 alkaen ja oikeuspsykologina olen toiminut yli 25 vuoden ajan. Johdan perustamaani EMDR-terapiakeskus Mielenjuurta, www.mielenjuuri.fi

Olen suorittanut kaikki Suomessa saatavilla olevat aikuisten EMDR -menetelmän käyttöön perustuvat täydennyskoulutukset (Traumaterapiakeskus, vuodesta 2010 alkaen). Olen seritifioitu EMDR-terapeutti ja Suomen EMDR yhdistyksen hallituksen jäsen ja tiedevastaava. Tällä hetkellä suoritan EMDR-työnohjaajakoulutusta. Olen valmistunut Tampereen yliopistosta työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologiksi (työterveyspsykologin pätevyys) ja kouluttautunut seksuaalineuvojaksi (Sexpo).

Olen työskennellyt keskusrikospoliisissa vuosina 2002-2011 ja vuosina 2011-2020 johdin lakiasiaintoimistoa. Toimin myös kriminaalipsykologian dosenttina Helsingin yliopistossa ja oikeuspsykologian dosenttina Ita-Suomen yliopistossa. Lisäksi kirjoitan tietokirjoja, mm. 100 kysymystä narsismista.

Client group

Työskentelen pääosin yksilöiden ja aikuisten sekä nuorten (yli 16-vuotiaiden) kanssa. Asiakkailleni yhteistä on se, että he ovat kokeneet poikkeuksellisen vaikeita asioita ja he haluavat elämässä eteenpäin. Läheisen menetykset, parisuhdekriisit, väkivallan kokeminen, oikeusprosessit, vaikeat ihmissuhteet, työpaikan konfliktitilanteet, ulkosuomalaisuus ja muut elämän vastoinkäymiset ovat asiakkailleni yleisiä kokemuksia. Näiden kielteisten muistojen ja mielikuvien työstämisessä EMDR-menetelmä on oivallinen työkalu. Kiinnostuksenani on myös psykoterapeuttisin menetelmin valmentaa ihmisiä haasteellisiin tilanteisiin. Olen tehnyt urheilun, taiteen ja liike-elämän psyykkistä valmennusta EMDR-menetelmällä. Valmentamiseen perustuu myös EMDR-menetelmään pohjautuva ja kehittämäni menetelmä, jonka avulla olen valmistelellut ihmisiä oikeudenkäyntiin.

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details

Terapiavastaanoton kesto on 45 min ja hinta on 110 euroa. Psykologin konsultaatiokäynnin ja EMDR-terapian kesto voi olla myös 60 min, jolloin hinta on 150 euroa. Paikat HUS:n ostopalveluterapiaan ja kelan terapiaan ovat täynnä. Teen terapiaa ja työnohjausta myös etänä (myös EMDR).