Home Page / Find Your Therapist / Heli Tuikka

Heli Tuikka

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Oulu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 11.7.-5.8.
Toimin psykoterapeuttina Oulun keskustassa. Suuntaukseni on ratkaisukeskeinen, takana vuosi kognitiivisen psykot. opintoja. Olen Kelan palvelutuottaja kuntoutuspsykoterapiassa ja vaat. lääk. kuntoutuksessa. Kuulun PPSHP:n palv.tarjoajiin. Tausta: sairaanhoitaja (AMK) ja erityisluokanopettaja (KM).
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela intensive medical rehabilitation (adults) Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen ja asiakaslähtöinen. Tärkeintä työskentelyssäni on saada asiakas löytämään terapiassa itselleen merkitykselliset tavoitteet. Olen helposti lähestyttävä ja reipasotteinen sekä positiivinen terapeutti, jolle huumorin käyttökään ei ole terapiassa vierasta, jos se sopii asiakkaan tapaan käsitellä asioita. Hienotunteisuus ja jokaisen asiakkaan elämäntilanteen kunnioittaminen ovat tärkeitä asioita. Koen myös tärkeäksi, että terapiassa edetään asiakkaan rytmin mukaisesti.

About my therapy sessions

Menetelminä käytän keskustelua, erilaisia kysymyksiä, joilla selvitetään asiakkaan toiveita, tavoitteita sekä voimavaroja, havainnollistamista kirjoittaen, rentoutumisharjoituksia ja tarpeen mukaan toiminnallisia harjoituksia, kuvakortteja ja luovia menetelmiä. Luovina menetelminä voi olla musiikin hyödyntämistä ja draamallisia harjoituksia. Menetelmät valitaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen ja sopien.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Processing my past Difficulty sleeping
Client group

Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Vahvin kokemus minulla on käyttäytymiseen, elämänhallintaan, tunne-elämään, elämän kriiseihin, ihmissuhteisiin, masennukseen ja ahdistuneisuuteen, oppimiseen ja oppimisen vaikeuksiin sekä neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvästä työskentelystä. Olen työskennellyt myös parisuhdekriisien, lapsettomuuden ja vanhemmuuden haasteiden ja erityislapsen vanhemmuuteen liittyvien sisältöjen parissa. Toimin myös kouluttajana neuropsykiatrisessa valmentaja -koulutuksessa.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details

45 min = 80 e
1 tunti = 95 e