Home Page / Find Your Therapist / Heli Suhonen

Heli Suhonen

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Etu-Töölö
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava integratiivisen viitekehyksen koulutusohjelmassa (valmistuminen v. 2021 lopussa). Voit varata minulla ajan yksittäiselle käynnille, lyhytterapiaan tai koulutuspsykoterapiaan. Mahdollisuus aloittaa koulutusterapia-asiakkaana ja jatkaa Kela-asiakkaana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Terapeuttina olen osallistuva, läsnäoleva ja lämmin. Työskentelyotteeni on joustava ja asiakkaan toiveita kuunteleva. Keskeistä työskentelyssäni on pyrkiä ymmärtämään asiakkaan kokemusta, ja minulle on tärkeää, että asiakas voisi kokea vastaanotollani tulevansa kuulluksi. Pidän tärkeänä toimivan ja avoimen yhteistyösuhteen rakentamista ja pyrin käynneilläni aitoon ja vastavuoroiseen vuorovaikutukseen.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella minulla on tapana kysyä asiakkaalta, mitä toiveita hänellä on työskentelylle. Asiakkaan toiveet ja tarpeet määrittävät suuntaviivat työskentelylle, ja tavoitteita pohditaan yhdessä keskustellen. Keskeistä työskentelyssä on pyrkiä lisäämään asiakkaan ymmärrystä itsestään tutkimalla ja tarkastelemalla ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Työskentely- ja lähestymistavat sekä käytetyt tekniikat voivat vaihdella asiakkaasta ja tämän toiveista riippuen, ja näistä sovitaan yhdessä neuvotellen.

Issues often worked with
Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Eating disorders Burnout Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen laillistettu psykologi, ja olen työskennellyt aikaisemmin mm. perheneuvolassa ja useita vuosia nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Aikaisemmasta työstäni olen saanut laaja-alaisesti kokemusta erilaisten psyykkisten haasteiden hoitamisesta, erityisesti masennus- ja ahdistusoireilusta. Tällä hetkellä olen kouluttautumassa psykoterapeutiksi integratiivisen viitekehyksen koulutusohjelmassa, josta valmistun vuoden 2021 lopussa. Olen pitänyt psykoterapiavastaanottoa psykoterapeuttikoulutukseni ohella vuodesta 2019 alkaen, ja noin vuoden ajan olen tehnyt terapiatyötä päätoimisesti. Olen parhaillaan suorittamassa myös masennuksen hoitoon tarkoitetun IPT- lyhythoitomallin (Interpersonaalisen psykoterapia) koulutusta, joka päättyy kuluvan kevään aikana.

Client group

Etsin tällä hetkellä erityisesti asiakkaita, jotka olisivat halukkaita jatkamaan Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaina valmistumiseni jälkeen.

First session price

75.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksittäiset tuki- , neuvonta- ja kriisikäynnit 90€/käynti
Lyhytterapia 90€/käynti
Koulutuspsykoterapia 75€/käynti (väh. 12 käyntiä). Koulutuspsykoterapia on psykoterapeuttiopintoihin liittyvää kouluttajaterapeutin työnohjaamaa hoitoa. Hoito ei ole Kela-korvattavaa. Mahdollisuus aloittaa koulutusterapia-asiakkaana ja jatkaa Kela-asiakkaana v. 2021 lopusta alkaen.