Home Page / Find Your Therapist / Heli Suhonen

Heli Suhonen

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava integratiivisen viitekehyksen koulutusohjelmassa. Voit varata minulle ajan yksittäisille neuvonta-, tuki- ja kriisikäynneille sekä koulutuspsykoterapiaan. Pidän vastaanottoa Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Kompin Töölön toimipisteessä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Terapeuttina olen osallistuva, läsnäoleva ja lämmin. Työskentelyotteeni on joustava ja asiakkaan toiveita kuunteleva. Keskeistä työskentelyssäni on pyrkiä ymmärtämään asiakkaan kokemusta, ja minulle on tärkeää, että asiakas voisi kokea vastaanotollani tulevansa kuulluksi. Pidän tärkeänä toimivan ja avoimen yhteistyösuhteen rakentamista ja pyrin käynneilläni aitoon ja vastavuoroiseen vuorovaikutukseen.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella minulla on tapana kysyä asiakkaalta, mitä toiveita hänellä on työskentelylle. Asiakkaan toiveet ja tarpeet määrittävät suuntaviivat työskentelylle, ja tavoitteita pohditaan myös yhdessä keskustellen. Keskeistä työskentelyssä on pyrkiä lisäämään asiakkaan ymmärrystä itsestään tutkimalla ja tarkastelemalla ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Työskentely- ja lähestymistavat voivat vaihdella asiakkaasta ja tämän toiveista riippuen, ja näistä sovitaan yhdessä neuvotellen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Challenging life situation Personal growth and development
My professional background and knowledge

Olen laillistettu psykologi, ja olen työskennellyt mm. perheneuvolassa ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Minulla on kokemusta erityisesti mieliala- ja ahdistuneisuusoireiden hoidosta sekä itsetuntoon ja minäkuvaan liittyvistä teemoista. Tällä hetkellä olen kouluttautumassa psykoterapeutiksi integratiivisen viitekehyksen koulutusohjelmassa (2018-2021).

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Koulutuspsykoterapia 65€