Home Page / Find Your Therapist / Heli Pohjasniemi

Heli Pohjasniemi

In education Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Turku, Pohjola
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa oleva psykologi. Yhteistyössä pyrimme löytämään toimivia tapoja kohdata ja työstää niitä kokemuksia ja tunteita, joihin koet tarvitsevasi apua. Voit varata aikoja yksittäisille neuvontakäynneille tai pidempään terapiatyöskentelyyn.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Huomioin asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Työskentelen myötätuntoisesti ja lempeästi, mutta aktiivisella otteella. Terapia on yhteistyöprosessi, joka etenee asiakasta kunnioittavalla tavalla kohti niitä tavoitteita, jotka arvioimme tärkeiksi. Pyrin terapiassa kokemuksellisuuteen, selkiyttävään työskentelyotteeseen ja voimavarojen ja vahvuuksien huomioimiseen.

About my therapy sessions

Tapaan asiakkaitani tavallisesti kerran viikossa. Käytän asiakkaan tarpeen ja hoidon tavoitteiden mukaan erilaisia kognitiivisen käyttäymisterapian menetelmiä. Terapia aloitetaan aina käyttäytymisanalyysilla, jonka avulla pyritään käsitteellistämään asiakkaan tilannetta yksilöllisesti hoidon suunnittelun tueksi. Annan asiakkaalle usein tapaamisten välille kotitehtäviä, jotka edistävät terapian tavoitteiden siirtymistä asiakkaan arkeen.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Sexual problems Anger management Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Psykologina olen tehnyt työtä eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Olen saanut kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksen sekä Väestöliiton Tahdolla ja taidolla -ohjaajakoulutuksen, joten myös perheiden ja parisuhteiden haasteet ovat minulle tuttuja. Minulla on pitkä kokemus sekä lasten että aikuisten neuropsykologisesta työstä sekä perhekuntoutuksesta.

Terapiatyöhön olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutuksen lisäksi käynyt Therapeia-säätiön Mentalisaatioon perustuva hoito -täydennyskoulutuksen. Ns. perinteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian lisäksi terapiakoulutukseni on painottunut hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin.

Client group

Teen työtä sekä aikuisten että eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

First session price

65.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Pari-/perhekäynnin pituus ja hinta sovitaan erikseen.