Home Page / Find Your Therapist / Heli Pohjasniemi

Heli Pohjasniemi

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Turku, Pohjola
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykologi ja valmistunut psykoterapeutiksi (hakeutumassa Kelan palveluntuottajaksi). Työskentelyssä huomioin sinut ja tilanteesi kokonaisuutena, ja pyrimme yhteistyössä löytämään keinoja päästä eteenpäin niillä elämän osa-alueilla, joihin toivot muutosta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Other
Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Huomioin asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Työskentelen myötätuntoisesti ja lempeästi, mutta aktiivisella otteella. Terapia on yhteistyöprosessi, joka etenee asiakasta kunnioittavalla tavalla kohti niitä tavoitteita, jotka arvioimme tärkeiksi. Pyrin terapiassa kokemuksellisuuteen, selkiyttävään työskentelyotteeseen ja voimavarojen ja vahvuuksien huomioimiseen.

About my therapy sessions

Tapaan asiakkaitani tavallisesti kerran viikossa. Käytän asiakkaan tarpeen ja hoidon tavoitteiden mukaan erilaisia kognitiivisen käyttäymisterapian menetelmiä. Terapia aloitetaan aina käyttäytymisanalyysilla, jonka avulla pyritään käsitteellistämään asiakkaan tilannetta yksilöllisesti hoidon suunnittelun tueksi. Annan asiakkaalle usein tapaamisten välille kotitehtäviä, jotka edistävät terapian tavoitteiden siirtymistä asiakkaan arkeen.

Issues often worked with
Self-destructive thoughts Sexual abuse Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Sexual problems Anger management Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Psykologina olen tehnyt työtä eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Olen saanut kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksen sekä Väestöliiton Tahdolla ja taidolla -ohjaajakoulutuksen, joten myös perheiden ja parisuhteiden haasteet ovat minulle tuttuja. Minulla on pitkä kokemus sekä lasten että aikuisten neuropsykologisesta työstä sekä perhekuntoutuksesta.

Terapiatyöhön olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutuksen lisäksi käynyt Therapeia-säätiön Mentalisaatioon perustuva hoito -täydennyskoulutuksen. Ns. perinteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian lisäksi terapiakoulutukseni on painottunut hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä myötätuntokeskeisen terapian menetelmiin.

Client group

Teen työtä sekä aikuisten että eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

First session price

85.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Hinta on Kela-terapian hinta. Itse maksavan asiakkaan terapian hinta on 85€/käynti. Tutustumiskäynti 60 min, vakiokäynti 45 min. Pari-/perhekäynnit 60 min 110€, 90 min 150€.