Home Page / Find Your Therapist / Helena Santasalo

Helena Santasalo

Educating psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Espoo, Tapiola
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 1.7.-6.8.
Olen kognitiivinen psykoterapeutti, hoidan erityisesti masennuksesta, erilaisista ahdistusoireista (sosiaalinen ahdistuneisuus, pakko-oireinen häiriö, paniikkihäiriö, yleinen ahdistuneisuus) ja työuupumuksesta kärsiviä asiakkaita. Olen erityisesti perehtynyt työelämän ongelmatilanteisiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina pyrin hyvään yhteistyösuhteeseen ja asiakkaan tarpeista lähtevään, arvostavaan työskentelyyn, työotteeltani olen kohtalaisen aktiivinen ja salliva. Pidän myötätuntoisuutta tärkeänä. Vahvuuksiani on kyky soveltaa erilaisia menetelmiä joustavasti, sekä työelämän eri alojen laajahko tuntemus. Psykoterapia tähtää aina muutokseen, joka lähtee asiakkaan tavoitteista.

About my therapy sessions

Kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista tomintaa. Tavoitteita työstetään asiakkaan kanssa yhdessä niin, että asiakaan työkyky ja elämän laatu kohenevat. Olen erityisesti perehtynyt tunnetyöskentelyyn. Asiakkaiden kanssa pääasiallinen työtapa on keskustelu, mutta käytän myös erilaisia asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä, toiminnallisia harjoituksia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Phobia/fear
First session price

105.00

Regular session price

105.00

Pricing details