Home Page / Find Your Therapist / Heidi Västilä
Psychotherapist, Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Helsinki,
Videovastaanotto, koko Suomi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti ja tarjoan tavoitteellista keskusteluapua elämän niin isoihin kuin pieniinkin haasteisiin ja ongelmiin. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Voit tulla vastaanotolleni, jos kaipaat apua esimerkiksi vaikean elämäntilanteen läpikäymiseen, masennus- tai ahdistuneisuusoireisiin, univaikeuksiin tai jos sinulla on voimakkaita pelkoja, pakko-oireita, paniikkioireilua tai mistä tahansa muusta syystä, johon kaipaat psykoterapeuttista apua.
Minulle tärkeitä arvoja työssäni on läsnäolo, myötätunto ja tasavertaisuus. Työskentelyssä otan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllisen elämäntarinan ja oppimishistorian. Minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi terapiasuhteessa.

About my therapy sessions

Tarjoan sekä lyhytkestoista että pitkäkestoista psykoterapiaa. Työskentelytapani kulmakiviä ovat asiakkaan kannustaminen uusien toiminta- ja ajatusmallien oppimiseen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Myötätuntokeskeinen työskentely sekä hyväksymis- ja omistautumisterapia ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Hoidon tavoitteet ja työskentelytavat sovin aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Taustakoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Minulla on myös sosiaalialan AMK-tutkinto (sosionomi). Lisäksi olen intensiivikoulutettu DKT-terapeutti. Minulla on pitkä työkokemus monenlaisten psykiatristen häiriöiden sekä riippuvuusongelmien hoidosta erikoissairaanhoidosta. Olen myös työskennellyt DKT-yksilöterapeuttina sekä ohjannut DKT-ryhmiä. Viime vuosina olen toiminut nettiterapeuttina kognitiivisiin ja käyttäytymisterapeuttisiin menetelmiin pohjautuvissa nettiterapiaohjelmissa.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

105.00

Regular session price

105.00

Pricing details

Hintaan lisätään poliklinikka- sekä Kanta-maksu