Home Page / Find Your Therapist / Heidi Svanström
In education Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Espoo, Niittykumpu
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutuksessa suuntauksena kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT).Minulla on kokemusta työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, päihdetyöstä ja työstä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa. Tervetuloa vastaanotolle!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Solution-oriented
Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Minulle voit varata ajan lyhytterapiaan, koulutusterapiaan (Ei KELA korvattavaa) tai tuki- ja kriisikäynnille missä tahansa mieltä kuormittavissa asioissa. Osaamisalaani ovat erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja kriisitilanteet, mieliala- ja ahdistushäiriöiden hoito, pakko-oireet, seksuaalisuuteen liittyvät haasteet, vaativuus itseään kohtaan ja riippuvuudet.

Kriisi luo mahdollisuuden muutokseen. Terapeuttina olen tulevaan suuntautunut, empaattinen ja helposti lähestyttävä asiakkaan rinnalla kulkija, joka asiakaslähtöisesti etsii yhteistyössä polkua kohti mielekkäämpää tulevaa. Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija ja historia on läsnä istunnoissa tarpeen mukaisesti siinä määrin, että asiakkaan elämäntarina kuvautuu kohti ehyempää kokonaisuutta.

About my therapy sessions

Työskentelymenetelmät toteutuvat yksilöllisesti kognitiivisin, käyttäytymisterapeuttisin, ratkaisu-ja voimavarakeskeisin menetelmin sisältäen keskustelua ja tarpeen mukaan harjoitteita ja tehtäviä. Mindfulness harjoituksia hyödynnetään muun muassa autonomisen hermoston rauhoittamisessa, stressin hallinnassa, tunnetyöskentelyssä ja yleisen turvallisuuden tunteen lisäämisessä.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Sexual problems Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, seksuaalineuvoja, sairaanhoitaja ja tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutuksessa suuntauksena kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT). Lisäksi olen opiskellut kognitiivisia lyhytterapeuttisia menetelmiä ja mindfulness ohjaajan opintoja. Minulla on kokemusta työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, päihdetyöstä ja työstä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa.

Huom: Psykoterapiakoulutettava ei koulutuksen aikana tarjoa KELA korvattavaa terapiaa.

Additional information

Pidän vastaanottoa Espoon Niittykummun Komppi Mehiläisessä.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Hintaan lisätään palvelumaksu+kantamaksu.