Home Page / Find Your Therapist / Hannu Koivula

Hannu Koivula

Psychotherapist, Social worker, Crisis and trauma
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen erikoistunut kriisi-ja traumaterpiaan. Psykoterapeuttina vuodesta 2002 ja minulla on myös perheterapeutin pätevyys. Lisäkoulutuksia olen hankkinut. Esim. Kognitiivinen psykoterapia. Kokemusta minulla on laaja-alaisesti mielenterveyden häiriöiden hoidosta, niin sairaalassa kuin avohoidossa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen joustava, vastavuoroinen ja asiakasta arvostava. Työskentelyyni kuuluu oleellisesti yhteistyö asiakkaan kanssa ja terapian tavoitteita määritellään yhdessä. Hankaliltakin tuntuvien asioiden äärellä oleminen on minulle tuttua. Olen persoonaltani rauhallinen ja pitkä pinnainen.
Ajattelen terapian olevan sinun ja minun yhteinen matka, toivo kuuluu oleellisesti kaikkien meidän ihmisten elämään ja vaikeistakin asioista voi selvitä yhdessä. Molemilla meillä on roolimme tällä matkalla ja minun roolini on olla tukena/asiantuntijana .

About my therapy sessions

Traumaterapiassa mielestäni on tärkeintä sisäisen maailman integroituminen. Terapian päämäränä on, että vaikeat kokemukset tulevat osaksi elämää eivätkä hankaloita arkea.
Käytän terapiatyössäni keskustelun lisäksi luovia menetelmiä esim. kuvaa ja musiikkia. Olen kiinnostunut kaikenlaisesta asiakkaan tuottamasta omasta materiaalista. Kaikille asioille ei aina löydy sanoja ja luovuuden kautta sanottamatonkin saadaan näkyväksi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt sairaalassa ja avohoidossa, esim. psykiatrinen sairaala ja psykiatrian poliklinikoilla sekä yksityisenä ammatinharjoittajana.

Client group

Yksilöt, parit ja perheet. Yli 16 vuotiaat nuoret.

First session price

50.00

Regular session price

85.00

Pricing details