Home Page / Find Your Therapist / Hanna Puolanne

Hanna Puolanne

Psychotherapist, Nurse, Psychodynamic
Hyvinkää, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Hei!Tarjoan yksilöpsykoterapiaa ja psykoterapeuttisia tukikäyntejä lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille.Lisäksi tarjoan vanhempainohjausta ja työnohjausta lasten ja nuorten parissa työskenteleville.Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä nuorten(16-25v)kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina läsnäoleva, rauhallinen ja tilaa antava. Työskentelyotteeni on rohkaiseva, osallistuva ja osallistava. Tarjoamani psykoterapia on viitekehykseltään psykodynaamista/psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa. Psykoterapiassa asiakkaalleni tarjoutuu mahdollisuus lähestyä ongelmiaan, haasteitaan, vaikeita kokemuksiaan ja vahvuuksiaan kahdenkeskisessä, aikaisempiin vuorovaikutussuhteisiin verrattuna uudenlaisessa suhteessa kanssani.
Lapsen ja nuoren terapeuttina työskentelen yhdessä sovitulla tavalla vanhempien kanssa ja teen yhteistyötä sovitusti vanhempien oman työntekijän kanssa.

About my therapy sessions

Psykoterapiassa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa lapsi ja nuori voi mahdollisimman vapaasti, itselleen sopivin tavoin, ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Puhumisen lisäksi tämä voi toteutua myös toiminnallisesti, kuten leikkimällä, pelaamalla, piirtämällä tai askartelemalla. Toiminnan lomassa psykoterapeutti auttaa lasta ja nuorta pukemaan sanoiksi ajatuksiaan ja erilaisia tunteitaan. Vastaanottotilani on sisustettu lasten ja nuorten terapiaistuntoja ajatellen, ja käytämme sen välineistöä istuntojen aikana monipuolisesti.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Low self-esteem Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Psychotic disorders Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement Child welfare
My professional background and knowledge

Olen peruskoulutukseltani psykiatriseen hoitotyöhön suuntautunut sairaanhoitaja(AMK). Olen työskennellyt psykiatrian alalla 2000-luvun alusta lähtien. Minulla on monipuolinen työkokemus lasten-, nuoriso-, ja aikuispsykiatriasta sekä lastensuojelun sijaishuollosta. Psykoterapeutiksi valmistuin Therapeia-säätiön koulutuskeskuksen lastenpsykoterapeutti(ET) -koulutuksesta. Koulutukseni on psykodynaamisesti/psykoanalyyttisesti suuntautunut. Olen tehnyt psykoterapiatyötä vuodesta 2012 alkaen ensin psykoterapian opiskelijana ja sitten Valviran laillistamana psykoterapeuttina vuodesta 2015 alkaen.
Minut on hyväksytty Kelan nuorten ja nuorten aikuisten (16-25v) kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajaksi.

Additional information

Teen etäterapiaa videovastaanotolla ja puhelimitse.

Keväällä 2020 minun on mahdollista aloittaa Kela-kuntoutuspsykoterapia uuden nuoren (16-25v) asiakkaan kanssa etäterapiana.

First session price

81.00

Regular session price

81.00

Pricing details

Hintahaarukka 76 -> 81e -> 108e
(Kela nuoret - >Lasten yksilöterapia -> Vanhempainohjaus 60min)
Hinta sovitaan tutustumiskäyntien yhteydessä.