Home Page / Find Your Therapist / Hanna Kataja

Hanna Kataja

In education Master of Social Sciences, Cognitive behavior therapy (CBT)
Tampere, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Terapeuttina olen kiinnostunut kognitiivisen käyttäytymisterapian tavasta työstää asioita. Työskentelen eri ikäisten kanssa. Työskentelyni on aktiivista ja osallistavaa. Työskentelyllä voimme etsiä ratkaisuja ongelmiin ja löytää arkeen voimavaroja!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Työskentelyni on aktiivista ja osallistavaa. Koen mielekkäänä pohtia yhdessä asioita ja tehdä oivalluksia muutoksen löytämiseksi. Työskentelyllä voimme etsiä ratkaisuja ongelmiin ja löytää arkeen voimavaroja.

Terapeuttina olen kiinnostunut kognitiivisen käyttäytymisterapian tavasta työstää asioita. Työskentely on tavoitteellista ja yhdessä suunniteltua. Työskentely voi olla lyhytkestoista tai pidempään kestävää. Jokainen ihminen on yksilö ja tilanteet erilaisia. Voimme yhdessä avoimesti tutkia, miten etenemme.

Työskentelen eri ikäisten kanssa.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Hyödynnän työssäni erilaisia menetelmiä ja työvälineitä. Käytän monenlaisia materiaaleja puheen rinnalla asiakkaan kanssa yhdessä sopien. Työvälineenä hyödynnän kognitiivisen käyttäytymisterapian harjoitteita ja manuaaleja, joista on tieteellistä näyttöä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapian työskentely lähtee liikkeelle ongelman kartoittamisesta ja yhdessä tehdystä funktionaalisesta analyysista. Näiden avulla luomme yhteisen ymmärryksen tavoitteellisesta työskentelystä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen tehnyt työtä eri ikäisten parissa. Pidempi aika työkokemusta minulla on ikäihmisten parista, sekä lastensuojelun työstä, josta minulla on erikoistumiskoulutus. Viime aikainen työkenttä painottunut nuorisopsykiatrialle.

Client group

Työskentelen kaiken ikäisten kanssa.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.