Home Page / Find Your Therapist / Hanna Jennings

Hanna Jennings

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Raasepori, Tammisaari,
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Työssäni tärkeintä on avoin, läsnäoleva ja turvallinen yhteys. Tarjoan psykologin vastaanottoa ja Kelan psykoterapiaa aikuisille ja yli 16-vuotiaille. Tällä hetkellä ei uusia etäterapioita. Paikan päällä toteutuvaan terapiaan tilanne vaihtelee.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Olen lämmin, rauhallinen ja läsnäoleva. Minun on sanottu olevan luonnollisella tavalla empaattinen ja kuunteleva. Olen pohdiskeleva ja annan tilaa asiakkaalle, mutta autan myös aktiivisesti suuntaamaan siihen, mikä voisi auttaa matkalla kohti tavoitteita. Minulle kehollisen läsnäolon harjoittelu on tärkeä keino pitää huolta itsestäni ja olennaista myös terapeuttina olemisessa.

Integratiivisena terapeuttina pyrin katsomaan asioita eri teorioiden ja näkökulmien kautta. Toiveeni on olla avoin ja yhdessä asiakkaan kanssa rakentaa ymmärrystä ja helpotusta hänen ongelmiinsa. Minua kiehtoo ja motivoi luovuus terapiatyössä. Pyrin etsimään sopivia tapoja työskennellä ja löytää yhteyttä eri ihmisten kanssa.

About my therapy sessions

Aluksi on tärkeä varata tutustumisaikaa ja kuulostella tuntuisiko hyvältä työskennellä yhdessä. Mietitään yhdessä toiveita ja tavoitteita terapialle, ja ne voivat työskentelyn aikana muuttua.

Tapaamiset muotoutuvat jokaisen kanssa omanlaisiksi. Voimme miettiä ajatus- ja toimintamalleja, pohtia tämän hetken olemisen yhteyttä elämänhistoriaan, tavoittaa ja tuntea tunteita. Keskustelun lisäksi kehollisuutta voidaan huomioida tai harjoitella kuulostelemaan.
Keskeistä terapiassa on tila ja terapeutin tuki itsen kuulosteluun ja ymmärtämiseen. Ajattelen, että tietoisempi, myötätuntoisempi ja hyväksyvämpi suhde itseen ja maailmaan lievittävät haasteitamme. Sitä kautta mahdollistuu myös uudenlainen oleminen ja vapaus.

Terapiassa tärkeintä on avoin, turvallinen ja inhimillinen terapiasuhde. Kannustan tapaamisilla puhumaan myös terapiasuhteessa koetuista tunteista ja kokemuksista. Tämä on tärkeä keino lisätä itseymmärrystä ja vahvistaa yhteistyötä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Sexual problems Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani psykologi. Noin 10 vuoden ajalla olen työskennellyt pääosin nuorten ja aikuisten parissa. Työkokemusta minulla on eniten koulupsykologina toisella asteella. Lisäksi olen työskennellyt terveyskeskuksissa ja mielenterveystoimistossa. Myös lasten ja perheiden kanssa työskentelystä on kokemusta. Monipuolinen työkokemus perusterveydenhuollossa on kartuttanut laajasti ymmärrystä sekä lievemmistä että vakavammista ongelmista ja niiden hoidosta. Samoin monenlaisten ihmisten ja hoitojärjestelmien kohtaaminen on opettanut joustavuutta, rauhallisuutta ja epävarmuuden sietoa ihmisyyden haasteiden äärellä.

Olen kouluttautunut Mindfulness-ohjaajaksi (CFM) sekä käynyt muita siihen liittyviä keho-mieli-yhteyttä ja tietoista läsnäoloa painottavia koulutuksia. Hyväksyvän läsnäolon, keho-tietoisuuden ja myötätunnon vaaliminen on tärkeää ammattissani sekä omassa elämässäni.

Client group

Työskentelen pääosin aikuisten ja nuorten aikuisten kanssa.
Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tarjoan aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Tapaamiset 45min.
Tutustumiskäynnit 60min.