Home Page / Find Your Therapist / Essi Vahala

Essi Vahala

Psychotherapist, Master of Political Sciences, Cognitive behavior therapy (CBT)
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Mikset olisi enemmän oma itsesi? Ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välisiin yhteyksiin vaikuttaminen vie kohti muutosta. Näiden yhteyksien jäsentäminen, tarkastelu ja ymmärtäminen sekä käyttäytymisen muuttaminen on yhteinen tehtävämme psykoterapiassa. Tavoitteet työskentelylle asetamme yhdessä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen aktiivinen, lämmin ja huumorintajuinen psykoterapeutti. Arvostan suoruutta ja rehellisyyttä vuorovaikutuksessa ja yhteistä, jatkuvaa arviointia työskentelystämme. Psykoterapiatyöskentely on mielestäni ennen kaikkea yhteistyösuhde, jonka laatuun molemmat osapuolet voivat vaikuttaa.
Vahvuuteni on ottaa hankalia ja kipeitäkin asioita puheeksi myötätuntoisesti.

About my therapy sessions

Käytän työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Ensimmäisten tapaamisten aikana muodostamme yhdessä yhteisen käsityksen asioista tai ongelmista, joihin toivot muutosta. Tämän jälkeen valitsemme, mistä lähdemme liikkeelle ja miten. Työskentelyssä käytän kotitehtäviä, sillä pidän tärkeänä, että uusien taitojen ja toimintatapojen harjoittelua tapahtuu koko ajan, ei pelkästään tapaamisten yhteydessä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa aiemman työurani aikana hyvinkin haastavissa ympäristöissä ja tilanteissa. Viimeisten neljän vuoden aikana olen perehtynyt erityisesti työelämään liittyviin ongelmiin kuten työuupumukseen, rajojen asettamisen vaikeuteen ja vaativuuteen.
Viimeisen vuoden aikana olen suorittanut sensomotorisen psykoterapian (eli kehollisen traumatyöskentelyn) I-tason opinnot. Käytän näitä menetelmiä soveltuvasti ja asukkaan kanssa sopien työskentelyssäni.

Client group

Työskentelen pääasiassa täysi-ikäisten kanssa.
Olen työskennellyt erityisesti neurokirjolla olevien asiakkaiden, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymysten, vanhemmuuteen liittyvien teemojen sekä työuupumukseen ja muihin työelämän ongelmiin kytkeytyvien kysymysten parissa.

Additional information

Minulla on vapautumassa 1-2 Kelan kuntoutuspsykoterapiaan, aloitus heinäkuussa. Tutustumiskäynnit kesäkuussa.


Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani www.mindsetters.fi

First session price

85.00

Regular session price

92.60

Pricing details