Esa Kurki

Psychotherapist, Master of Arts, Cognitive
Kouvola,
Finnish Swedish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Hei, olen pitkänlinjan kognitiivinen musiikkipsykoterapeutti. Olen työskennellyt pitkään psykiatrian sairaalassa kuntouttavan terapian yksikössä erilaisin kuntoutuspsykoterapian menetelmin. Sovellan työssäni mm. kognitiivisen terapian lyhytterapiamenetelmiä sekä musiikkiterapian menetelmiä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Music therapy Mindfulness Crisis and traumas Schema therapy

About me as a therapist

Olen sekä aktiivinen että validoiva. Haluan rakentaa ymmärrystäsi suhteessa varhaisiin kiintymyssuhteisiin ja tunnelukkojen kehittymiseen sekä tutkin ajatus- ja toimintamallejasi erilaisten kognitiivisten välitehtävien kautta. Tutkimme myös erilaisia elämäntarinoita, miten ne peilautuvat musiikkiin, elämänkokemuksiin ja luovuuteen. Kannustan tunneilmaisuun ja terapiassa on mahdollista tutkia ja jäsentää tunteitasi erilaisten musiikkiterapiamenetelmien kautta. Terapiassa olen turvallinen ja aikarajoista kiinnipitävä terapeutti.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Sovellan kognitiivisia reformulaatiotekniikoita (ABC päiväkirjatyöskentely, elämänkaarityöskentely, voimavarakeskeinen työskentely, skeematerapiaan liittyvä tunnelukkotyöskentely, DBT tekniikat, tarinankerronnan tekniikat, musiikillinen ilmaisu, musiikin kuuntelun menetelmät, tarvittaessa vibroakustiikan menetelmät, ahdistuksen hallinnan ja tunnesäätelyn menetelmät, kroonisen kivun kognitiiviset menetelmät, varhaisten kiintymyssuhteiden tutkiminen suhteessa tämän hetken ajattelu- ja toimintamalleihin). Sukupolvien yli liittyvien validaatioteemojen tutkiminen. GAS - menetelmät arviointityökaluina.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Olen käyttänyt työssäni erilaisia psykodynaamisia musiikkiterapiamenetelmiä n. 25 vuotta. Olen pitkälle koulutettu vibroakustinen terapeutti. Olen kouluttautunut ja kouluttanut GAS menetelmätaitoja. Kognitiivisia menetelmiä olen soveltanut n. 10 vuotta sekä sairaalan akuuttipsykiatriassa että KELA kuntoutuksessa. Erilaiset yksilö- ja ryhmäkuntoutusmuodot ovat vahvaa kokemusaluettani. Olen työskennellyt trauma-ja kriisipsykoterapian sekä narratiivisten tarinankerronnan menetelmin (tutkin aihetta väitöskirjassani).

Client group

Pitkäaikainen kokemus masennus/ahdistus ja elämänkriisi sekä kroonisten kipupotilaiden terapiasta. Työskentelen mieluiten aikuisten 18 vuotta täyttäneiden kanssa. Työuupumus ja erilaiset elämänkriisit ovat kiinnostukseni kohteina. Erityisosaamisenani ovat musiikkiterapian menetelmät, narRatiikka, vibroakustiikka ja mindfulness erityisosaamisena.

Additional information

HUOM. Tarjoan vain etävastaanottoja tällä hetkellä.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details