Home Page / Find Your Therapist / Erkki Heinonen

Erkki Heinonen

Psychological therapy Doctor of Philosophy (Psychology), Other
Helsinki, Ruoholahti
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I am a clinical psychologist, psychotherapy researcher, and a teacher who has worked for over 10 years in North America and Finland. I have trained in emotion-focused therapy (EFT) in Toronto, Canada. I have also several years of clinical experience from specialized healthcare in Finland, where I have worked with depressive, anxiety, personality, and substance abuse disorders. In addition to my clinical practice, I work as an associate professor of psychology at the University of Oslo. Further information on me can be found at my webpage: https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/erkkih/
Psychotherapeutic Orientation
  • Other
About me as a therapist

Työotteeni on empaattinen, utelias ja tilaa-antava, mutta myös aktiivinen. Taustani on psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, jossa toimin useita vuosia psykologina mm. masennus-, ahdistuneisuus-, persoonallisuushäiriö- ja päihdeproblematiikkojen parissa. Työskentelen vastaanottotyöni ohessa apulaisprofessorina, psykoterapian tutkijana.

Säädän työskentelyni kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Yhdistän työskentelyyni vaikutteita myös muista tutkimistani terapiakoulukunnista (mm. psykodynaamiset, kognitiiviset ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat).

About my therapy sessions

Tunnekeskeinen terapia keskittyy nimensä mukaisesti siihen, mitä tärkeää tietoa tunteemme meille kertovat; sekä miten tiedostaa, hyväksyä ja hyödyntää tunteitamme tehokkaammin. Tämä voi auttaa psyykkisistä ongelmista, kuten masennuksesta tai ahdistuksesta, toipumisessa – mutta myös ihmissuhteiden parantamisessa, selviämisessä työelämän koukeroissa ja omannäköisen elämän löytämisessä. Tunnekeskeinen terapia voi sopia Sinulle, mikäli koet jämähtäneesi tiettyihin tunteisiin, kuten alakuloon, itsekriittisyyteen tai huoliin. Niin myös, mikäli koet vältteleväsi tunteitasi tai olevan hankala saada niihin kosketusta. Tapaan mielelläni kanssasi, jotta voimme arvioida sopiiko tunnekeskeinen terapia juuri Sinun tilanteeseesi.

I look forward to working with you in either Finnish or English.

Issues often worked with
Anger management Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

- Apulaisprofessori: Oslon yliopisto (v. 2019-)
- Certified EFT Therapist, International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT) (v. 2019)
- Kliinisen psykologian ja psykoterapian dosentti: Helsingin yliopisto (v. 2019)

- Psykoterapiatutkija: THL, HY, University of Chicago, York University
- Kliininen psykologi: Helsingin yliopistollinen keskussairaala (v. 2008-v. 2016).
- Opettaja ja kouluttaja: Yli 20 psykologian kurssia Helsingin yliopistolla

First session price

120.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Pidän ensimmäisen tapaamisen "tuplatuntina" (90 min), jotta voimme kartoittaa rauhassa tilanteesi ja Sinulla on myös tilaisuus esittää kysymyksiä.