Home Page / Find Your Therapist / Erja Rytkönen

Erja Rytkönen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Lohja,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation
Availability
Evening appointments Daytime appointments

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, musiikkiterapeutti sekä TRE-ohjaaja. Keskustelun lisäksi käytän erilaisia kehollisia ja luovia menetelmiä tarpeen mukaan. Mahdollisuus myös videovälitteiseen etäterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Music therapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen, suvaitsevainen ja asiakasta kunnioittava. Mielestäni terapiasuhteessa tärkeää on tasavertaisuus sekä hyväksytyksi tuleminen sellaisena kuin on. Olen käynyt ratkaisukeskeisen erityistason psykoterapiakoulutuksen mutta työskentelyotteeni on integratiivinen, jolloin hyödynnän monipuolisesti useammasta terapiasuuntauksesta oppimiani asioita ja menetelmiä.

About my therapy sessions

Terapian alussa mietitään yhdessä tavoitteet, joita kohti edetään itsellesi sopivalla tavalla. Terapia on aina yhteinen prosessi, jossa toimivalla vuorovaikutuksella on tärkeä osuus. Terapeuttina tehtäväni on auttaa löytämään itsestäsi voimavaroja ja keinoja, joiden avulla muutos vähitellen mahdollistuu. Keskustelun lisäksi terapiassa voidaan tehdä erilaisia kehollisia tai mielikuviin perustuvia harjoitteita sekä hyödyntää luovia menetelmiä, kuten musiikin käyttöä eri tavoin. Terapiaan voidaan yhdistää myös fysioakustista, matalataajuista äänivärähtelyhoitoa sekä TRE-menetelmän käyttöä, joilla voidaan vaikuttaa mm. stressiin ja univaikeuksiin niiden vakauttaessa autonomisen hermoston vireystilaa. Vaikka ratkaisukeskeisessä terapiassa perinteisesti keskitytään enemmän nykyhetkeen ja tulevaan, mielestäni on tärkeää huomioida ja pysähtyä tarkastelemaan myös menneisyydestä nousevia asioita ja miten ne vaikuttavat tässä hetkessä.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi sekä musiikkiterapeutti. Olen työskennellyt erilaisten kohderyhmien kanssa, kuten lasten, nuorten ja aikuisten, sekä myös asiakkaiden kanssa, joilla on kehitysvamma tai neuropsykiatrisia haasteita. Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2009 lähtien musiikkiterapeuttina pääkohderyhmänä psykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret ja vuodesta 2014 lähtien psykoterapeuttina lisäksi aikuisten kanssa. Suuri osa asiakkaistani on ollut eri tasoisesti traumatisoituneita, mikä ilmenee mm. ahdistus- ja masennusoireiluna sekä erilaisina käytöshäiriöinä. Minulla on ostopalvelusopimus HUS:in kanssa lasten ja nuorten musiikkiterapian osalta sekä Kelan kanssa kuntoutuspsykoterapian osalta. Myös vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä musiikkiterapian, että psykoterapian osalta.

Client group

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details