Home Page / Find Your Therapist / Elina Wathén

Elina Wathén

In education Nurse, Solution-oriented
Etäyhteydellä koko Suomi,
Kouvola, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa (2020-2024). Taustakoulutukseltani olen sairaanhoitaja, suuntautuminen päihde- ja mielenterveystyöhön. Tarjoan ratkaisukeskeistä koulutusterapiaa ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin, osallistuva ja asiakasta kunnioittava. Työskentelyotteeni on voimavarasuuntautunut ja kannustava. Terapiasuhteessa on mielestäni tärkeää tasavertainen, turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Olen kiinnostunut kuulemaan jokaisen yksilöllisen elämäntarinan ja työskentelemään asiakkaan tahdissa. Joskus yksikin terapiakerta tuo avun ja välillä tarvitaan pidempää työskentelyä.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Istunnoillani tutkitaan yhdessä asiakkaan tilannetta. Ajatuksena on, että asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Tarkoituksena on löytää asiakkaan muutostoive ja tavoitteet. Terapiassa edetään niitä kohti. Ratkaisukeskeisillä menetelmillä vahvistetaan voimavaroja ja vahvuuksia, jotka lisäävät selviytymiskykyä vaikeissa elämäntilanteissa. Huomio on pienissä edistysaskelissa, joilla voimavaroja hyödynnetään omassa elämässä. Pääpaino on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Menneisyyttä tutkitaan tarpeen mukaan. Uusien näkökulmien, itseymmärryksen ja toiveikkuuden lisääntyminen on keskeistä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Taustakoulutukseltani olen sairaanhoitaja, suuntautuminen päihde-ja mielenterveystyöhön. Olen toiminut 18 vuotta monipuolisesti nuorten - ja aikuisten parissa psykiatrisessa hoitotyössä.

Client group

Työskentelen mielelläni masennus- ja ahdistuneisuusongelmien, riippuvuuksien ja kriisien parissa. Tarjoan keskusteluapua myös pariskunnille.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Koulutuspsykoterapia-asiakkaat: 50-65 €
Lyhytterapia-asiakkaat: 70-80e €

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.