Home Page / Find Your Therapist / Elina Wathén

Elina Wathén

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Etäyhteydellä koko Suomi,
Kouvola, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Taustakoulutukseltani olen sairaanhoitaja, suuntautuminen psykiatriseen hoitotyöhön sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Tarjoan ratkaisukeskeistä koulutusterapiaa ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Työskentelyotteeni on osallistuva ja kannustava. Terapiasuhteessa pidän tärkeänä tasavertaista, turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Olen kiinnostunut kuulemaan jokaisen yksilöllisen elämäntarinan. Terapeuttina pyrin olemaan helposti lähestyttävä, aito ja asiakasta kunnioittava. Joskus yksikin terapiakerta tuo avun ja välillä tarvitaan pitkääkin työskentelyä. Teen lyhyt - ja pitkäkestoista terapiaa nuorille ja aikuisille.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Käynneilläni tutkitaan yhdessä asiakkaan tilannetta. Ajatuksena on, että asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Tarkoituksena on löytää muutostoive ja tavoitteet terapialle. Niitä kohti edetään jokaisen omaan tahtiin. Ratkaisukeskeisillä menetelmillä vahvistetaan voimavaroja ja joskus piilossakin olevia vahvuuksia, jotka lisäävät selviytymiskykyä ja pystyvyysuskoa vaikeissa elämäntilanteissa. Käynneillä huomioidaan pienetkin askeleet, jotka vievät kohti toivottua muutosta. Joskus muutostoiveet voivat olla hyvin pieniäkin ja silti vaikuttavia. Keskustelussa keskitytään itselle merkityksellisiin asioihin. Pohditaan yhdessä mikä kaikki helpottaa nykyhetkessä selviytymistä ja luodaan suuntaa omannäköiselle tulevaisuudelle. Menneisyyttä tutkitaan aina tarpeen mukaan. Keskustelut liikkuvat usein joustavasti menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Ajatuksena on, että menneisyys ei määritä tulevaisuutta. Uusien näkökulmien ja selviytymiskeinojen löytyminen on keskeistä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen ratkaisukeskeinenpsykoterapeutti. Taustakoulutukseltani olen sairaanhoitaja, suuntautuminen päihde -ja mielenterveystyöhön. Lisäkoulutuksia minulla on sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja kehittämisestä sekä kriisityöstä. Olen toiminut 20 vuotta laaja-alaisesti nuorten - ja aikuisten parissa psykiatrisena sairaanhoitajana. Vuodesta 2020 olen tehnyt Nuottivalmennuksia (Kelan ammatillista kuntoutusta)16-29 vuotiaille nuorille.

Client group

Työskentelen mielelläni masennus- ja ahdistuneisuusongelmien, riippuvuuksien ja kriisien parissa. Tarjoan keskusteluapua myös pariskunnille.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.