Home Page / Find Your Therapist / Eliisa Koivula

Eliisa Koivula

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, myös kognitiivista ja logoterapeuttista osaamista. Olen työskennellyt pitkään nuorten ja aikuisten masennus- ja ahdistusoireiden parissa. Myös elämänkaarelliset kriisit ja psykoottiset oireet ovat tuttuja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työtapani määräytyy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Luottamuksellinen, tasavertainen ja vapaa ilmapiiri ovat minulle tärkeitä. Suhtaudun nöyrästi jokaisen ihmisen ainutkertaisuuteen. Pyrin empaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa rakentamaan itsetuntemusta ja vapauttamaan piilossa olevaa valoa. Uusien näkökulmien löytäminen mahdollistaa negatiivisten ydinuskomusten murenemisen vapauttaen energiaa. Pyrkimyksenä on lisätä asiakkaan aktiivisuutta oman elämänsä orkesterin kapellimestarina.

About my therapy sessions

Terapia-istuntojen sisältö määräytyy asiakkaan tilanteen mukaan. Pitkissä terapioissa on hyvä käydä elämänkaarta läpi. Terapeuttisten keskustelujen avulla rakennetaan parempaa itseymmärrystä. Kognitiivisia tehtäviä voidaan käyttää, jos ne tuntuvat mieluisilta. Runot, sadut, unet voivat myös olla inspiraation lähteinä, mutta joskus käytännönläheinen työskentelytapa on toimivampi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykiatrisen työn sairaanhoitaja, Steiner-pedagogi, Huk kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma

Erikoistuminen: Masennus ja ahdistusoireet, nuoruuden ja ikääntymisen kriisit, eksistentiaaliset/hengelliset kysymykset.

Client group

Työskentelen nuorten ja aikuisten/ikääntyneiden mieliala-ongelmien - masennus ja ahdistus-auttamiseksi.

Erityiskiinnostuksen kohteitani ovat eksistentiaaliset/hengelliset kysymykset, nuoruus- ja vanhuusiän haasteet, kuoleman kohtaamiseen liittyvät kysymykset ja tunteet.

First session price

50.00

Regular session price

95.00

Pricing details

45 minuuttia 95e