Home Page / Find Your Therapist / Elena Hering

Elena Hering

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Turku, Turku
Uusikaupunki, Uusikaupunki
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Olen erityistason perhe- ja pariterapeutti. Kelan korvaus perheterapiaan. Kongnitiivisessa käyttäytymisterapia koulutuksessa. Autan mielelläni ihmisiä heidän tavoitteisiinsa ja unelmiinsa yhdessä keskustellen. Arvostan ihmistä omana itsenään, oman elämänsä ja perheensä asiantuntijana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

About me as a therapist

Olen elämänmyönteinen, ymmärtäväinen ja kannustava terapeutti. Pyrin tukemaan sinua ja perhettä kohti teidän tavoitteita, tarpeita ja unelmia. Terapeuttina voin olla tuki ja turva muuttuvassa ja haasteellisessa elämänvaiheessa. Terapeuttina minulle on tärkeä kohdata sinut ja perhe hyväksyvästi, välittäen ja edistäen teidän tavoitetteita ja hyvinvointia. Voimme tavata kotonasi, vastaanottotiloissa, nettiterapian kautta. Yhdessä ja eri kokoonpanoissa voidaan tarkastella mennyttä, tätä hetkeä ja tulevaa. Terapian toivon tuovan teille hyvien kokemusten ja taitojen oppimista, voimavaroja ja ymmärrystä itsestä, perheestä ja tarpeista. Annan tukeni ja ammattitaitoni yhteisten tavoitteiden ja uusien myöteisten kokemusten jakamiseen. Uskon yhteistyöllä ja tiedolla olevan runsaasti mahdollisuuksia kokemusten ja voimavarojen punnitsemiseen. Muutosvaiheet ja elämän tärkeät asiat on tärkeä pohtia yhdessä luottoihmisen kanssa.

About my therapy sessions

Perheterapiassa keskustellaan lämpimässä hyvässä suhteessa elämän tärkeistä asioista ja osa-alueista, suhteista ja merkityksistä ihmisiin ja asioihin. Terapiassa tehdään yhdessä töitä saavuttaaksemme tavoitteet, unelmat ja edistäkseemme niitä mahdollisuuksia, joilla voimme tulla parhaaksi itseksi ja toteuttaa itseämme rakasten, iloiten itsestä ja toisistamme. Perheterapiassa tuetaan hyvän olon, hyvinvoinnin ja terveyden kokemista ihmisen omista lähtökohdista käsin. Perheterapiassa voidaan tehdä yhdessä tutkimusmatkoja menneisyyteen, tähän hetkeen ja tulevaisuuteen erilaisten luovien menetelmien kautta. Perheterapiassa voidaan oppia ja kokea merkityksellisiä asioita itsestä ja toisista, elämästä kokonaisuutena. Perheterapiassa kohdataan haasteet,voimavarat sekä mahdollisuudet yhdessä ottaen käyttöön tietoisesti ne, jotka tuottavat iloa, positiivista merkitystä omassa ja perheen elämässä.

Issues often worked with
Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Personal growth and development
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Child welfare Multiculturalism / immigrants Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

*Erityistason perhepsykoterapeutti : Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus vuosina 2007-2010
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupa psykoterapeutin ammattinimikkeeseen 23.8. 2010 alkaen
*Luovanterapian asiantuntija; Luovat terapiat-koulutusohjelma vuosina 2001-2003, 2004-2005 65ov.
Merkityksellinen työkokemus:
• Perheterapeuttinen perhekuntoutus ja vanhemmuuden arviointi lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa kuusi vuotta.
• Olen toiminut kolmessa lastenkodissa yhteensä viisitoista vuotta yksikön vastaavana, ohjaajana tai erityisperhetyöntekijänä.
• Päiväkodeissa lastentarhanopettajana ja vastaavana useita vuosia
• Toimin yksityisen monikulttuurisen varhaiskasvatusyksikön johtajana kolme vuotta ja erityisopetuksesta vastaavana vuoden
• Monikulttuurisen perhetyön asiantuntijan työtehtävässä muutaman vuoden

Client group

Työskentelen mielelläni eri ikäisten ihmisten kanssa. Minulla on erityisesti kokemusta vaikeasti oireilevista lapsista ja nuorista sekä lastensuojelun piirissä olevista lapsiperheistä. Teen mielelläni töitä ihmisten kanssa, jotka haluavat rinnalleen luotettavan ihmisen oman elämän ja kokemusten läpikäymiseen. Minulla on asiantuntijuutta eri kulttuureista ja monikulttuuriset perheiden kanssa työskentelystä. Työskentelen mielelläni perheterapeuttina osana prosessia tai erillisenä palveluna. Lasten kanssa työskentelystä on useiden vuosien kokemusta.

Additional information

Perheterapian ja perheterapeuttisen työskentelyn asiakkaita: Lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset, parit, perheet, ryhmät, työparina

First session price

50.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Kotisivut: www.perhepsykoterapia.fi
Psykoterapiaan voi hakeutua yksityisasiakkaana, maksusitoumuksella tai kelan tukemana. Terapia tapahtuu kotikäynnillä tai vastaanottotilassa.
Y-tunnus: 2989951-5
Pankkiyhteys Nordea FI82 14273500 004541
Tutustumiskäynti kotona/ vastaanotolla 50 E/ kerta
Yksilötapaaminen 50 E/ 60 min. 75 E 90 min.
Perhe- pariterapia 60 E/ 60 min. 90 E 90 min.
Kotikäynti (0,42e/km-korvaus yli 20 km Turusta)60 E/ 60 min. 90 E 90 min.
Nettiterapia 60 E/ 60 min.
Kelakorvaus perheterapiassa ja vanhempainohjauksessa
Ryhmätapaamiset Hinta/teemat sopimuksen mukaan
Perheterapeutti työparina Hinta/teemat sopimuksen mukaan