Home Page / Find Your Therapist / Elena Hering

Elena Hering

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Cognitive behavior therapy (CBT)
Turku, Turku
Uusikaupunki, Uusikaupunki
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Olen kognitiivinen käyttäytymispsykoterapian yksilöpsykoterapeutti (KKT) sekä erityistason pari- ja perhepsykoterapeutti, Autan mielelläni ihmisiä heidän tavoitteisiinsa ja unelmiinsa yhdessä tutkien ja keskustellen. Psykoterapia on hoitomuoto vaikeisiin käyttäytymisen ja voinnin haasteisiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen elämänmyönteinen, ymmärtäväinen ja kannustava terapeutti. Pyrin tukemaan sinua ja perhettä kohti teidän tavoitteita, tarpeita ja unelmia. Terapeuttina voin olla tuki ja turva muuttuvassa ja haasteellisessa elämänvaiheessa. Terapeuttina minulle on tärkeä kohdata sinut ja perhe hyväksyvästi, välittäen ja edistäen teidän tavoitetteita ja hyvinvointia. Voimme tavata kotonasi, vastaanottotiloissa, nettiterapian kautta. Yhdessä ja eri kokoonpanoissa voidaan tarkastella mennyttä, tätä hetkeä ja tulevaa. Terapian toivon tuovan teille hyvien kokemusten ja taitojen oppimista, voimavaroja ja ymmärrystä itsestä, perheestä ja tarpeista. Annan tukeni ja ammattitaitoni yhteisten tavoitteiden ja uusien myöteisten kokemusten jakamiseen. Uskon yhteistyöllä ja tiedolla olevan runsaasti mahdollisuuksia kokemusten ja voimavarojen punnitsemiseen. Muutosvaiheet ja elämän tärkeät asiat on tärkeä pohtia yhdessä luottoihmisen kanssa.

About my therapy sessions

Yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiassa keskustellaan lämpimässä hyvässä suhteessa elämän tärkeistä asioista ja osa-alueista, suhteista ja merkityksistä ihmisiin ja asioihin. Terapiassa tehdään yhdessä töitä saavuttaaksemme tavoitteet, unelmat ja edistäkseemme niitä mahdollisuuksia, joilla voimme tulla parhaaksi itseksi ja toteuttaa itseämme rakasten, iloiten itsestä ja toisistamme. Psykoterapiassa tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden kokemista ihmisen omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. KKT-psykoterapeutti on aktiivinen, tutkiva ja yhdessä asiakkaan kanssa hoitoa kuljettava psykoterapeutti. KKT -yksilöpsykoterapia on tieteelliseen ja kokemukselliseen näyttöön perustuva hoito. Psykoterapiassa voidaan oppia ja kokea merkityksellisiä asioita itsestä ja toisista, elämästä kokonaisuutena.

Issues often worked with
Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Processing my past Challenging life situation Personal growth and development
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Neuropsychiatric patients Multiculturalism / immigrants Child welfare
My professional background and knowledge

*Kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia Tampereen yliopisto 2020-2023
*Erityistason perhepsykoterapeutti : Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus vuosina 2007-2010
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupa psykoterapeutin ammattinimikkeeseen 23.8. 2010 alkaen
*Luovanterapian asiantuntija; Luovat terapiat-koulutusohjelma vuosina 2001-2003, 2004-2005 65ov.
Merkityksellinen työkokemus:
• Perheterapeuttinen perhekuntoutus ja vanhemmuuden arviointi lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa kuusi vuotta.
• Olen toiminut kolmessa lastenkodissa yhteensä viisitoista vuotta yksikön vastaavana, ohjaajana tai erityisperhetyöntekijänä.
• Päiväkodeissa lastentarhanopettajana ja vastaavana useita vuosia
• Toimin yksityisen monikulttuurisen varhaiskasvatusyksikön johtajana kolme vuotta ja erityisopetuksesta vastaavana vuoden
• Monikulttuurisen perhetyön asiantuntijan työtehtävässä muutaman vuoden

Client group

Työskentelen mielelläni eri ikäisten ihmisten kanssa. Minulla on erityisesti kokemusta vaikeasti oireilevista lapsista ja nuorista sekä lastensuojelun piirissä olevista lapsiperheistä. Teen mielelläni töitä ihmisten kanssa, jotka haluavat rinnalleen luotettavan ihmisen oman elämän ja kokemusten läpikäymiseen. Minulla on asiantuntijuutta eri kulttuureista ja monikulttuuriset perheiden kanssa työskentelystä. Työskentelen mielelläni perheterapeuttina osana prosessia tai erillisenä palveluna. Lasten kanssa työskentelystä on useiden vuosien kokemusta.

Additional information

Psykoterapeuttinen työskentely: Lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset, parit, perheet, ryhmät, työparina. Lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakkaat

First session price

80.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Kotisivut: www.perhepsykoterapia.fi
Psykoterapiaan voi hakeutua yksityisasiakkaana, maksusitoumuksella tai kelan tukemana. Terapia tapahtuu kotikäynnillä tai vastaanottotilassa.
Y-tunnus: 2989951-5
Tutustumiskäynti kotona/ vastaanotolla 80 E/ kerta
Yksilötapaaminen 80 E/ 60 min. 120 E 90 min.
Perhe- pariterapia 100 E/ 60 min. 150 E 90 min.
Nettiterapia 80-100 E/ 60 min.
Kelakorvaus pari-ja perheterapiassa ja vanhempainohjauksessa
Ryhmätapaamiset/ työnohjaus Hinta/teemat sopimuksen mukaan
Perheterapeutti työparina Hinta/teemat sopimuksen mukaan