Home Page / Find Your Therapist / Eila S. Huttunen

Eila S. Huttunen

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Kuopio, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen ratkaisukeskeinen psyko-, seksuaali- ja EMDR-terapeutti. Olen perehtynyt dissosiatiivisen trauman arviointiin ja hoitoon. Otan uusia asiakkaita vastaan videoyhteydessä konsultaatiotyyppisesti sekä järjestän yksittäisiä keskusteluja mahdollisuuksieni mukaan Koronan aiheuttamaan työstressiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Other
Additional Training

Crisis and traumas Sexual therapeutic knowledge EMDR

About me as a therapist

Asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden määrittelemisestä alkaa prosessi, jossa työskentely on asiakaslähtöistä ja kunnioittavaa.
Omaamani holistinen ihmiskäsitys määrittelee ihmisen kehollisuuden, sielullisuuden ja henkisyyden kokonaisuudeksi. Seksologisen erityispätevyyden omaavana ja traumojen hoitoon syventyneenä terapeuttina, ihmisyyden kokonaisvaltainen kohtaaminen terapiatyöskentelyssä on ominaista työskentelyssäni.
Asiakkaani ovat kertoneet, että olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen ja lämmin. Vahvuuksiani ovat myös huumori sekä pitkän sairaanhoitaja urani kautta tullut somatiikan tuntemus.

About my therapy sessions

Istunnoilla keskustellaan asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti lähtien asiakkaan tarpeista, toiveista, haaveista ja näiden määrittelystä. Terapiatapaamisia on näin ollen joskus vain 5 - 15 kertaa, useimmiten 1 - 3 vuotta, traumaterapiat saattavat usein jatkua pidempään.
Keskeisiä työskentelytapoja ovat keskustelun lisäksi erilaiset luovat ja toiminnalliset menetelmät mm. erilaisten tunnekorttien apuna käyttäminen, kirjoittaminen, musiikin hyödyntäminen, maalaaminen, tietoisen läsnäolon menetelmien harjoitteleminen sekä traumaterapiassa kehollisten/sensorimotoristen menetelmien ja EMDR-terapian hyödyntäminen.
Terapiasuhde perustuu molemminpuolisen luottamuksen rakentumiseen. Alkaa prosessi, joka vie ikään kuin itse itseään eteenpäin. Terapia on myös oppimisprosessi missä opitaan uusia näkökulmia, uutta ymmärrystä oman elämän kokonaisuuteen, uusia tapoja ajatella ja toimia, uutta ymmärrystä itsestä arvokkaana ja vastuullisena.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Panic attacks Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Ammatillinen osaamiseni polveutuu pitkästä urasta sairaanhoitajana somatiikassa kahdessa yliopistollisessa keskussairaalassa sekä pitkästä urasta opiskelijaterveydenhuollossa sekä myöhemmin yksityisenä ammatinharjoittajana psyko-, seksuaali ja EMDR-terapeuttina.
- Mielenterveystyön erikoistumisopinnot 2008 / Sairaanhoitaja AMK
- Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2012
- Seksuaaliterapeutti 2013
- Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot
- Ryhmänohjaajakoulutus
- Elämäntaitokurssi-ohjaaja (Nyyti ry)
- Dissosiatiivisen trauman arviointi ja hoito koulutus 2015-2016
- EMDR terapeutti 2019

Client group

Olen erityisesti kiinnostunut erilaisista traumojen hoitamisesta.
Asiakaskuntaani kuuluu kaikenikäisiä ja monenlaisiin hankaliin elämäntilanteisiin joutuneita, menetyksiä kohdanneita tai omaa itsetuntemustaan tai suuntaansa etsiviä ihmisiä, ei kuitenkaan alle 16-vuotiaita lapsia tai nuoria.
Lähes kaikki ihmiset ovat kokeneet elämässään pienempiä ja suurempia traumoja ja kriisejä. Jos elämässä alkaa olla hallitsematonta kuormitusta, joka syö voimavaroja, aiheuttaa unettomuutta, pitkäaikaista tai toistuvaa ahdistuneisuutta tai mielialan laskua tai huomaa toistuvasti joutuvansa kamppailemaan jonkin tilanteen tai asian kanssa, rohkaisen etsimään apua jo ennenkuin jaksaminen vaikeutuu kestämättömäksi.

First session price

70.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Kela korvaa kuntouttavaa psykoterapiaa 57,60€ / 45 min