Home Page / Find Your Therapist / Eija Kilpeläinen

Eija Kilpeläinen

In education Nurse, Integrative
Jyväskylä,
Etäterapia/nettiterapia,
Kuopio,
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen ihmisenä lämmin, empaattinen ja turvallinen. Pidän terapiatyöskentelystä. Voit varata ajan vastaanotolleni esimerkiksi ahdistus- tai masennusoireilun vuoksi, jos sinulla on vaikea elämäntilanne tai ihmissuhdevaikeuksia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Terapeuttina olen empaattinen, avoin ja joustava. Olen saanut palautetta, että olen aktiivinen terapeutti enemmän kuin passiivinen. Annan kuitenkin asiakkaalle tilaa terapiasuhteessa ja etenemme asiakkaan tarpeiden mukaan. Haluan auttaa ihmisiä voimaan paremmin sekä auttaa löytämään ratkaisuja elämän vaikeissa asioissa. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeistakin asioita voi keskustella ja tutkia niitä luottamuksellisesti. Pidän tärkeänä tasavertaista, avointa ja yhteistyöhön perustuvaa terapiasuhdetta.

About my therapy sessions

Työskentelyssä pidän tärkeänä asiana toimivan yhteistyön rakentamista asiakkaan kanssa. Kartoitan asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Yhdessä pohdimme tavoitteita, jotka jäsentävät työskentelyä ja joiden pohjalta valitaan sopivat työmenetelmät. Keskeistä yhteisessä työskentelyssä on pyrkiä lisäämään asiakkaan ymmärrystä itsestään tutkimalla ajatuksia, tunteita ja toimintaa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Bipolar disorder Subtance abuse/addiction Eating disorders Self-destructive thoughts Difficulty sleeping Sexual abuse Challenges in parenting Changing lifestyle Low self-esteem Anxiety towards social situations Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Sexual problems Panic attacks Feeling bad Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Opiskelen tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa integratiiviseksi psykoterapeutiksi (2019-2022).
Ammatiltani olen sairaanhoitaja AMK, opinnot painotin psykiatriseen hoitotyöhön. Olen saanut työskennellä psykiatrian poliklinikalla/mielenterveysvastaanotolla yli 12 vuotta, jossa edelleen työskentelen päätoimisesti. Työni keskeisin tehtävä on yksilöterapeuttinen työskentely. Työn ohella olen syventänyt osaamistani lisäkoulutuksilla, joita on mm. seksuaalineuvoja-, psykoterapeuttiset valmiudet-, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti- ja interpersoonallisen psykoterapian koulutukset. Lyhyempiä koulutuksia on mm. kriisi- ja traumatyön-, mindfulness-, depressioryhmänohjaaja koulutuksia.
Minulla on laajasti kokemusta työskentelystä eri mielenterveyden häiriöistä sekä erilaisten elämäntilannekriisien parissa.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Additional information

Aloitan Jyväskylän lisäksi terapiavastaanoton Kuopiossa Psyykkisen hyvinvoinninkeskus Kompissa vuoden 2021 alussa. Voit varata ajan joko vastaanotolle tai etävastaanotolle.

First session price

55.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Peruuttamattomasta käynnistä laskutetaan asiakaskäynnin hinta.

Psykoterapeuttikoulutettavan antama hoito 45 min 55€  (koulutuspsykoterapiapotilas)
Tutustumiskäynti koulutuspsykoterapiaan 55€

Seksuaalineuvonta/ matalan kynnyksen neuvontakäynti 45 min 75€ 
Kriisi/tukikäynti 45 min 75€
Lyhytterapia (5-20 käyntiä) 80 €