Home Page / Find Your Therapist / Eija Kilpeläinen

Eija Kilpeläinen

In education, Nurse, Integrative
Pieksämäki,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments

Therapist does not accept appointments between 19.10.-29.9.
Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja ja tällä hetkellä olen integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa aikuisille edullisempaan hintaan, jolloin terapia ei ole Kela-korvattavaa. Minulle voi varata aikoja myös tuki- ja kriisikäynneille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT) Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Terapeuttina olen empaattinen, avoin ja joustava. Haluan auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja auttaa löytämään ratkaisuja elämän vaikeissa asioissa. Tärkeää minulle on aito, empaattinen ja inhimillinen kohtaaminen. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeistakin asioita voi keskustella ja tutkia niitä luottamuksellisesti. Pidän tärkeänä tasavertaista, avointa ja yhteistyöhön perustuvaa vuorovaikutussuhdetta.

About my therapy sessions

Työskentelyssä pidän tärkeänä asiana toimivan yhteistyön rakentamista asiakkaan kanssa. Kartoitan asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Yhdessä pohdimme tavoitteita, jotka jäsentävät työskentelyä ja joiden pohjalta valitaan sopivat työmenetelmät. Keskeistä yhteisessä työskentelyssä on pyrkiä lisäämään asiakkaan ymmärrystä itsestään tutkimalla ajatuksia, tunteita ja toimintaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Feeling bad Panic attacks Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Anxiety towards social situations Low self-esteem
My professional background and knowledge

Ammatiltani olen sairaanhoitaja AMK. Olen saanut työskennellä psykiatrian poliklinikalla yli 10 vuotta, jossa edelleen työskentelen päätoimisesti. Työn ohella olen syventänyt osaamistani lisäkoulutuksilla, joita on mm. seksuaalineuvoja-, psykoterapeuttiset valmiudet-, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti- ja interpersoonallisen psykoterapian koulutukset. Lyhyempiä koulutuksia on mm. kriisi- ja traumatyön-, mindfulness-, depressioryhmänohjaaja koulutuksia.
Minulla on kokemusta työskentelystä eri psyykkisistä pulmista kärsivien ihmisten kanssa sekä erilaisten elämäntilannekriisien parissa.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

40.00

Regular session price

65.00

Pricing details