Home Page / Find Your Therapist / Eija Harmanen

Eija Harmanen

Psychotherapist, Doctor of Theology, Couple therapy
Seinäjoki, keskusta
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen ihmisistä, elämästä ja selviytymisestä kiinnostunut, kokenut terapeutti. Psykologian, psykiatrian, pastoraalipsykologian ja psykoterapian kasvattaman ymmärryksen avulla olen tehnyt työtä mm. terveydenhuollon, hyvinvointihankkeen ja kirkon perheneuvonnan piirissä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Schema therapy

About me as a therapist

Olen aktiivisesti kuunteleva ja havainnoiva, tukea antava ja kohtaamiseen luottava psykoterapeutti, jolle useimmat terapiassa käsitellyt kysymykset ovat tulleet tutuiksi. Olen tehnyt pitkään paripsykoterapiaa ja perheterapiaa sekä kohdannut yksilöitä oman elämänsä kysymyksissä ja haasteissa. Olen kokenut, miten kriiseissä on kasvun siemen ja vaikeista tilanteista päästään eteenpäin, niin että elämästä tulee tyydyttävämpää ja se saavuttaa uuden tasapainon. Keskeistä on riittävä hyvinvointi ja toimeen tuleminen lähi-ihmissuhteissa.
Olen teologian tohtori ja psykologian kandidaatti.
Vahvuuteni ovat rauhallisuus, myötätuntoisuus, rohkeus ja rohkaiseminen. Aina on toivoa.
Minulla on KELA-pätevyydet kuntoutuspsykoterapiaan perheterapiassa ja paripsykoterapiassa sekä vanhempien ohjauksessa.

About my therapy sessions

Kuuntelen rauhassa asiakkaan tuoman kysymyksen. Tutkimme ja pohdimme sitä yhdessä. Mietimme, miten edetään.
Samalla kun syvennymme tilanteeseen ja kartoitamme sitä, luotaan jonkin verran asiakkaan elämänhistoriaa ja kokonaishyvinvointia.
Suunnitellaan, miten jatketaan asian käsittelyä, mihin pyritään ja millä keinoin, minkä pituinen prosessi toteutetaan.
Joka istunnolla vahvistetaan asiakkaan omaa toimijuutta ja voimavaroja selvitä kriisissään sekä jäsentää siinä koettu ja opittu elämänsä pääomaksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Työurani on jo 40 vuoden mittainen. Vaihtelevia työtehtäviä, noin 10 vuoden välein muuttuvia, paikallistasolta alueelliselle. Punaisena lankana on ihmisten tukeminen, erityisesti henkinen auttaminen.

Client group

Työskentelen aikuisten, parien, perheitten ja yli 16-vuotiaitten nuorten kanssa.
Erilaiset parisuhdehaasteet, vanhemmuus ja perhevaiheet, kriisin ja surun kysymykset, oman hyvinvoinnin ja jaksamisen aihepiirit, erilaiset riippuvuudet, eropohdinnat ja eroauttaminen sekä esim. maaseudun yrittäjyyden ja yrittäjäparien kysymykset ovat minulle tuttuja. Myös erilaisen väkivallan ja vallankäytön ongelmissa olen töitä tehnyt.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

90 Eur 45 min
110 Eur 60 min
140 Eur 90 min