Home Page / Find Your Therapist / Eeva Mulari

Eeva Mulari

Psychotherapist, Licentiate of Psychology, Psychodynamic
Helsinki, Helsingin keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen psykodynaamisen psykoterapiakoulutuksen suorittanut psykoterapeutti, pohjakoulutukseltani psykologi. Psykoterapeuttina aloitin v. 2015 . Aiemmin olen työskennellyt erilaisissa psykologin tehtävissä. Terapiamuotona ovat pääsääntöisesti keskustelut.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen kuunteleva, empaattisen, tutkivan, tarkan ja etsivän työotteen omaava psykoterapeutti. Olen yksilöitä ja heidän kokemuksiaan arvostava ja ymmärtämään pyrkivä. Annan asiakkaalle tilaa käydä läpi elämäntilannettaan omasta näkökulmastaan. Psykoterapian aloitusvaiheessa pyrin omasta puolestani saamaan riittävän seikkaperäisen kuvan asiakkaan kokemushistoriasta. Johdatan asiakasta tarpeen mukaan työstämään hänen niin tämänhetkisiä ongelmiaan, menneitä kokemuksiaan kuin tulevaisuuden haasteitaan ja toiveitaan. Psykoterapian tavoitteet laadin vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

About my therapy sessions

Menetelmänä on pääsääntöisesti keskustelu, äänessä on eniten asiakas. Kuitenkin kommentoin ja ohjaan keskustelua tarpeen mukaan. Istunnoilla voidaan tehdä vaihtelevasti erilaisia psykologisia tai toiminnallisia tehtäviä. Useimmiten tapaan asiakkaita viikoittain, monia myös 2 viikon välein. Tarpeen mukaan osa psykoterapiakeskustelut voi toteuttaa myös etäyhteydellä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness Anxiety towards social situations
My professional background and knowledge

Psykologina olen työhistoriani aikana toiminut kliinisen psykologin, ammatinvalintapsykologin ja kuntoutuspsykologin tehtävissä. Työnohjauskoulutukseni ja -työkokemukseni on tuonut lisäosaamista myös psykoterapeutin työhön, erityisesti koskien ymmärtämystä asiakkaiden kokemuksista työelämässä.

Client group

Työskentelen eri-ikäisten aikuisten psykoterapeuttina.

Additional information

Valitettavasti en voi tässä vaiheessa aloittaa uusia Kelan kuntoutuspsykoterapioita.

First session price

105.00

Regular session price

105.00

Pricing details

Käynnin pituus on 45 min.