Home Page / Find Your Therapist / Birgitta Airikkala

Birgitta Airikkala

Psychotherapist, Social studies, Couple therapy
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families Elderly over 67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
TARJOAN PSYKOTERAPIAA YKSILÖILLE, PAREILLE (TUNNEKESKEINEN PARITERAPIA) JA PERHEILLE. LÄHESTYN ASIAKASTANI JA HÄNEN ELÄMÄNSÄ PULMIA HERKKYYDELLÄ. TYÖOTTEENI ON VUOROVAIKUTTEINEN, KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN JA ASIAKKAAN OMAA PERSOONALLISUUTTA VAHVISTAVA. KELA-ASIAKKAAT VAIN PERHETERAPIANA.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen rauhallinen ja empaattinen sekä asiakasta herkällä korvalla kuunteleva psykoterapeutti. Vahvuuteni ovat herkkyys ja luovuus sekä monipuolinen työ- ja elämänkokemus. Lähestyn asiakastani hienotunteisesti ja arvostavasti, mutta rohkeasti kysellen. Työotteeni on vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen sekä asiakkaan omaa persoonallisuutta vahvistava.

About my therapy sessions

YKSILÖTERAPIA voidaan toteuttaa asiakkaan omana yksilöllisenä terapiana tai osana asiakkaan pari- ja perheterapiaprosessiin liittyvää terapiaa. Perheterapeuttisessa YKSILÖTERAPIASSA keskiössä ovat asiakas ja hänelle merkitykselliset ihmissuhteet. Nuorelle perheterapeuttinen yksilöterapia sopii aikuistumiseen liittyvissä haasteissa.

TUNNEKESKEISESSÄ PARITERAPIASSA tunteet ovat keskeisenä elementtinä parisuhdevaikeuksia ja kiintymyssuhteen haasteita käsiteltäessä. Puolisoita pyritään auttamaan prosessoimaan emotionaalisia reagointitapojaan niin, että he voisivat olla uudella ja tyydyttävämmällä tavalla vuorovaikutuksessa keskenään.

PERHETERAPIASSA keskustellaan yksilön ja perheen välisistä suhteista heidän omia voimavarojaan hyödyntäen. Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä perheenjäsenten vuorovaikutuksessa tapahtuu ja avata lukkiutunutta vuorovaikutusta. Perheterapiassa löydetään uusia merkityksiä ja tapoja toimia läheisissä suhteissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksilöterapia 60 min 90,00 €
Pariterapia 90 min 160,00 € (myös tutustumiskäynti)
Perheterapia 90 min 160,00 € (myös tutustumiskäynti)
Vanhempainohjaus 90 min 160,00 €