Home Page / Find Your Therapist / Arto Tanskanen

Arto Tanskanen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (YET) Opiskelen työn ohessa kognitiivista psykoterapiaa (valmis keväällä 2020). Olen toiminut sosiaalialalla lasten ja nuorten parissa vuodesta 1987, suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ollut työnohjaaja vuodesta 2008 asti.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness Schema therapy Hypnosis

About me as a therapist

Terapeuttina olen kuunteleva ja tarvittaessa myös aktiivisesti osallistuva ja suorapuheinen. Kannustan asiakasta aktiivisuuteen. Pyrin saamaan asioita näkyviksi myös visuaalisesti ja käytän paljon fläppitaulua. Positiivisten voimavarojen ja ratkaisujen etsiminen näkyy voimakkaasti ajattelussani, kuten myös kognitiivinen ja integratiivinen lähestymistapa. Käytän apuna hypnoosia. Joskus oivallukset syntyvät helpommin ei-tietoisen kautta. Kaikkea, mikä toimii, voi tarvittaessa käyttää.

About my therapy sessions

Työskentelyni perustana on asiakkaan ja psykoterapeutin välinen vuorovaikutussuhde. Otteeni on tutkiva ja ihmettelevä. Tilanteesta riippuen työskentelemme selkeästi asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja teemme tehtäviä, joita annan joskus myös kotiin vietäväksi, tai tilanteen rakenteen niin määritellessä, keskustelumme on vapaampaa ja arvopohjia tarkastelevaa. Asiakas on kuitenkin aina tarkastelun keskiössä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen valmistunut 1991 sos.kasvattajaksi, joka myöhemmin muutettiin viranomaisen taholta sosionomin nimikkeeksi. Olen toiminut noin 30 vuoden ajan lasten ja nuorten ja heidän perheittensä parissa. Olin 11 vuoden ajan (2006-2018) lasten suojeluyksikön johtaja (Ryhmäkoti Raide). Sitä ennen pyöritin 10 vuotta ammatillista perhekotia. 2008 sain työnohjaajan pätevyyden suuntautumisena sos.työ ja lastensuojelu. Samoihin aikoihin kävin myös johtamiskoulutuksen, josta pätevöidyin.
Olen käynyt ratkaisukeskeisten opintojeni yhteydessä erillisen ericksonilaista hypnoosia käyttävän lisäkoulutuksen, ja nykyisessä koulutuksessani Kognitiivinen integratiivinen opiskelen lisäopintoina kognitiivista hypnoosia. Opiskelen lisäopintoina myös kolmannen aallon skeematerapiaa, johon liittyy osana Mindfullnespohjaiset tekniikat.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details