Home Page / Find Your Therapist / Arja Ovaska

Arja Ovaska

Psychotherapist, Other, Psychodynamic
Oulu, Tuira
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Terapiassa pyritään asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin, itsetuntemuksen sekä ymmärryksen ja hyväksynnän lisääntymiseen vuorovaikutuksen kautta tapahtuvalla työskentelyllä. Kaikkien asiakkaalle tärkeiden asioiden työstäminen on keskeistä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Music therapy

About me as a therapist

Tärkein tehtäväni terapeuttina on kuunnella tarkasti ja ymmärtäen. Olen keskusteleva ja pyrin löytämään näkökulmia ja tulkintoja, jotka voisivat auttaa asiakasta puolestaan itse löytämään uusia näkökulmia ja ymmärrystä itseään, elämäänsä ja vuorovaikutussuhteitansa kohtaan. Olen myös musiikkipsykoterapeutti ja työskentelyssä on mahdollista käyttää myös luovia ilmaisumuotoja, kuten musiikki, kuvallinen ilmaisu tai kirjoittaminen.

About my therapy sessions

Pääpaino on vuorovaikutuksessa; keskustelu on tärkeintä. Terapiassa käsitellään asiakkaan terapiaan tuomia aiheita, asioita, ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Yhdessä tutkiskellaan näitä ja etsitään niiden merkityksiä. Kysyen, kommentoiden ja tulkiten autan asiakasta löytämään uusia näkökulmia ja ymmärtämään itseään, ihmissuhteitaan ja elämäänsä yleensäkin - tätä päivää ja menneisyyttä.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen toiminut musiikkipsykoterapeuttina/musiikkiterapeuttina vuodesta 1996 ja psykoterapeuttina n. 10 vuotta. Musiikkiterapiassa asiakkainani on lapsia ja nuoria; psykoterapiassa nuoria, nuoria aikuisia ja aikuisia.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Em. hinnat ovat itsemaksaville. Kelan korvaamissa terapioissa asiakas maksaa terapeutille omavastuuosuuden.