Arja Kiuru

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Group psychotherapy
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen hoitomuoto, jonka soveltuvuusalue on laaja. Vapaita paikkoja on aikuisten- ja nuorten aikuisten psykoterapiaryhmissä. Lisätiedot: www.arjakiuru.fi
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen psykoanalyyttisen erityistason ryhmäpsykoterapeuttikoulutuksen käynyt psykoterapeutti. Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia perustuu näkemykseen, jonka mukaan psyykkiset oireet syntyvät ihmisten välisissä suhteissa ilmenevissä vääristymisissä ja ne on myös ymmärrettävissä ja korjattavissa vuorovaikutuksellisin keinoin. Ennen ryhmäpsykoterapian alkamista, tapaan ryhmään hakeutuvaa asiakasta 2-4 kertaa. Joskus näitä tapaamiskertoja voi olla useampi, jotta molemmat osapuolet voivat olla vakuuttuneita ryhmäpsykoterapian soveltuvuudesta ja elämäntilanteen sekä oireiden kannalta katsottuna.

About my therapy sessions

Ryhmän jäsenet hakeutuvat hoitoon omista henkilökohtaisista syistä ja tuovat puheensa ja toimintansa välityksellä tutkittavaksi oman elämänhistoriansa. Tutkittavana on myös jäsenten elämä tässä ja nyt sekä kunkin ryhmäistunnon vuorovaikutustilanne. Ryhmässä työskennellään antamalla mielikuvien ja ajatusten virrata vapaasti ja sanoittamalla niitä mahdollisimman avoimesti. Terapeuttina tehtäväni on auttaa ryhmän jäseniä ymmärtämään ja tiedostamaan keskusteluteemojen taustalla olevia tiedostamattomia merkityksiä ja pyrkimyksiä. Tulkintojen lisäksi selvennän ja osoitan ajatusten, mielikuvien ja tunteiden linkittymisiä tähän hetkeen, menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Työskentelyn tavoitteena on vapautua psyykkisten ja fyysisten oireiden tausalla olevista tiedostamattomista varhaisista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta. Ryhmän monitasoinen vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen psyk.sairaanhoitaja(1993) ja erityistason ryhmäpsykoterapeutti, psykoanalyyttinen (2015) . Työkokemusta minulla psykiatrisesta hoitotyöstä 24 vuotta. Vuodesta 2006 alakaen olen työskennellyt Tampereen kaupungin psykiatrian poliklinikalla, jossa teen aikuisten polikliinistä yksilövastaanottotyötä ja pari- ja perhevastaanottotyötä sekä lyhytkestoista ryhmäpsykoterapiaa. Lyhytkestoisessa ryhmäpsykoterapiatyöskentelyssä olen erikoistunut soiaalisten tilanteiden pelko,- jännitys ja ahdistusoireista kärsivien potilaiden hoitoon. Vakavasti traumatisoituneita ja dissosiaatiohäiriöistä kärsiviä potilaita olen hoitanut vuodesta 2006 alkaen ja olen osallistunut tämän aihealueen täydennyskoulutuksiin säännöllisesti. Vimmeiset viisi vuotta olen työskennellyt Tampereen kaupungin Sarviksen psykiatrian traumatyöryhmässä. Erityisosaamista minulla on työkokemuseni kauttaa trans- ja muusukupuolisten yksilöhoitotyöstä vuodesta 2009 alkaen sekä ryhmäpsykoterapiatyön kautta vuodesta 2015 alkaen.

First session price

50.00

Regular session price

10.00

Pricing details

Kela:n kuntoutuspsykoterapian toteutuvan ryhmäpsykoterapian omavastuu on 10€/istunto