Home Page / Find Your Therapist / Anu Nahkiaisoja

Anu Nahkiaisoja

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Cognitive behavior therapy (CBT)
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Olen koulutukseltani sosionomi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Teen psykoterapiaa aikuisten ja nuorten kanssa. Pyrin avoimuuteen ja tavoitteena on tehdä yhdessä asiakkaan kanssa töitä muutoksen eteen. Huom: ei mahdollisuutta aloittaa uusia Kelan kuntoutuspsykoterapiajaksoja
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina minulla on tutkiva työote. Haluan ymmärtää asiakasta ja asiakkaan elämää, mutta toisaalta haluan myös haastaa asiakkaan uusien ajattelumallien ja toimintatapojen omaksumiseen, jotta oman elämänlaadun parantamiseen löytyisi luontevia työkaluja. Autan tunnistamaan ja käsittelemään elämän kuormittavia tekijöitä, mutta lisäksi löytämään uusia voimavaroja.

About my therapy sessions

Istunnoillani tutkimme asiakkaan tapoja toimia ja ajatella elämän eri tilanteissa. Tuen ja kannustan asiakasta, jotta hän rohkaistuu ajattelemaan ja kokeilemaan asioita uudesta näkökulmasta. Keskustelu ja toiminnallisuus vaihtelee tapaamisilla tilanteen mukaan, ja toisinaan tapaaminen voidaan toteuttaa myös vastaanottotilan ulkopuolella. Terapian tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaanottoni sijaitsee Tampereen Pispalassa.

Issues often worked with
Eating disorders Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details