Home Page / Find Your Therapist / Antti Kiikko

Antti Kiikko

Educating psychotherapist, Other, Solution-oriented
Turku, Turku, keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Over 15 years' experience helping people work on becoming happier and more effective in their lives. I'm professional psychotherapist in full time company practice accepting new patients in 2020. Specializing in adults of all ages who are seeking an interactive and supportive therapist to help better manage their thoughts, feelings, relationships, and professional lives.

My therapeutic style incorporates expert listening, constructive feedback, direct guidance, and creating an environment where you will feel comfortable to discuss your most personal thoughts and feelings. Therapy is a great place to discuss things that cannot be shared with family, friends, or colleagues. It can also be used for personal growth, increasing emotional intelligence, developing coping skills, and creating positive change in your life.

I have also successfully partnered with business owners, managers, and executives from small and large corporations to help facilitate positive change.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Oma tapani työskennellä koostuu kyvystä kuunnella, rakentavasta palautteen annosta, ohjauksesta sekä pyrkimyksestä sellaisen ilmapiirin luomiseen, jossa voi kokea olevan helppo keskustella henkilökohtaisimmista asioista ja tunteista.
Terapia on oiva mahdollisuus keskustella asioista, joita ei välttämättä halua jakaa perheen, läheisten tai työtovereiden kanssa. Terapiaa voidaan käyttää yhtä lailla myös henkilökohtaisen kasvun, tunne-elämän lisäämisen, selviytymiskeinojen oppimisen sekä toivotun muutoksen todennäköisyyden lisäämiseen.

Useat asiakkaani ovat sanoneet, että olen ammattimainen, läsnä oleva, vuorovaikutteinen, välittävä, tukea antava, suora sekä erinomainen kuuntelija. Vuosien saatossa olen työskennellyt monenlaisten ihmisten kanssa erilaisine lähtökohtineen ja näkökantoineen. Olen myös tehnyt paljon töitä yritys- sekä urheilupuolen ihmisten kanssa, auttaen positiivisen muutoksen luomisessa ja aikaansaamisessa.

About my therapy sessions

Psykoterapia on iso satsaus ajallisesti, mutta myös taloudellisesti. Siksi pyrin mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti kartoittamaan mitä asiakas toivoo terapialta, minkälaisia tavoitteita tai odotuksia asettaa terapialle, minkälaiset tavat ja keinot ovat itselle sopivia sekä luontevia. Terapian tavoitteiden laatimiseen käytän mm. Kelan kuntoutusterapialle laatimia GAS-lomakkeita (Goal Attainment Scale). Näiden toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan terapian kuluessa tarvittaessa tai vähintään kolmen kk:n välein.
Mahdolliset tehtävät, havainnoinnit, harjoitteet liittyvät yhteisesti tapaamisten yhteydessä sovittuihin asioihin, joiden toimivuutta käydään läpi tarkemmin aina terapiaistunnon aikana.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Personality disorders Obsessive-compulsive disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Persoonallisuushäiriöt - n. 13 v työkokemus psykiatrisilta osastoilta ko. häiriöistä kärsivien ihmisten kanssa
Pakko-oireinen häiriö - kuten yllä
Kaksisuuntainen mielialahäiriö - kuten yllä

Persoonallisuushäiriöistä erityisenä kohderyhmänä ollut uhkaavasti ja aggressiivisesti käyttäytyvät henkilöt. Olen luonut yhdessä AMK Tohtori M. Saarikosken kanssa väkivaltatilanteiden hoitomallin (HFR - Hallittu Fyysinen Rajoittaminen), josta olen luennoinut ja kouluttanut vuodesta 2000 alkaen aina tähän päivään asti eri ammattiryhmille ympäri Suomea.

Client group

En ole rajannut kiinnostuksen kohdettani johonkin tiettyyn asiakas-/asiaryhmään, vaan pikemminkin asiakkaani ovat valikoituneet henkilökemioiden kohtaamisen perustella sekä tunteesta, että yhteistyö on molemmin puolin mielekästä.
Erityisalueenani ovat työnohjaukset sekä yksilö- että ryhmätyönohjaukset, yritysvalmennukset/coaching (joihin olen käynyt Business Coaching koulutuksen) sekä henkinen urheiluvalmennus (olin mukana Suomen Olympia Komitean Life Coaching projektissa Lontoon Olympialaisiin valmistautuville urheilijoille)

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Hinnoittelu perustuu ProWork Valmennus Oy:n hinnoitteluun.