Home Page / Find Your Therapist / Anri Suorsa

Anri Suorsa

Psychotherapist, Psychologist, Group psychotherapy
Helsinki, Punavuori, ryhmätila
etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Töölö
English
Customer Groups
Groups Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Right now I am unfortunately unable to take new clients.

Possible new reception times: none (90 min/ two weeks).

I am a very experienced Cognitive-analytic psychotherapist and integrate a wide range of therapy techniques into my work, especially EMDR traumatechnique and psychodrama techniques. I am usually seen as warm, empathetic and listening, but at the same time active and quickly perceiving.

Areas especially familiar to me: depression, burnout, occupational wellbeing, challenges or difficult roles in work life or organizations, human relationship challenges, EMDR for trauma, assertiveness and rehearsing use of assertiveness techniques, anxiety, social anxiety, panic attacks, bipolarity, themes of sexuality, mild - moderate sleeping problems, challenges in parenting, crisis, trauma, difficulties influenced by one´s life history, highly sensitive personality.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT) Body-oriented psychotherapy EMDR

About me as a therapist

Psykoterapeuttina minua voinee toisaalta luonnehtia kuuntelevaksi, empaattiseksi, lämpimäksi ja kannustavaksi, mutta toisaalta aktiiviseksi ja nopeasti oivaltavaksi. Paneudun asiakkaideni asioihin intensiivisesti. Olen tehnyt psykologin vastaanottotyötä vuodesta 1996, ja toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2003. Yli seitsemän vuotta psykiatrian avopuolella ovat koulineet työstämään asiakkaideni kanssa monenlaisiin diagnooseihin liittyviä elämänhaasteita. Noin kolmentoista vuoden kokemus työterveys- ja psykoterapiayksikössä sekä ryhmäterapeuttina antavat ymmärrystä ja työvälineitä haasteiden ollessa työelämän, tiimien tai organisaatioiden alueella. Asiakkaideni kanssa käytämme  joustavasti, asiakkaiden tarpeiden mukaan monia tehokkaita ja turvallisia terapiatekniikoita integroiden niitä hallitusti kognitiivis-analyyttiseen viitekehykseen. Tavoitteinani ovat jaettu ymmärrys haasteista, niiden alkuperistä, suhteen muuttuminen noihin haasteisiin ja uudet ratkaisut/ keinot nykyelämässä.

About my therapy sessions

Psykoterapiaryhmä: pyydä minulta esitteet tai esitä kysymyksesi s-postitse. N. 3.10. alkaen ryhmän esite luettavissa myös: www.suomenpsykodraamayhdistys.fi/muita ryhmiä ja tapahtumia.

Yksilöpsykoterapian alussa hahmotetaan yhteistyössä, piirroksen muodossa asiakkaan nykyisiä pulmallisia toiminta- ja ajattelumalleja sekä niiden yhteyksiä asiakkaan elämänhistoriaan. Tarvittaessa käydään läpi teoriatietoa asiakkaan haasteisiin liittyen, ja voidaan opetella yhdessä itsesäätelyn, itseavun ja rakentavan puheeksi ottamisen keinoja. Terapian edetessä päästään työstämään aktiivisesti ja erilaisin menetelmin nykyisiä pulmallisia toiminta- ja ajattelumalleja ja niiden yhteyttä menneisyyteen. Käyttämäni menetelmät mahdollistavat pulmien ja niiden alkuperien syvällistä, kokemuksellista, vaikuttavaa ja turvallista työstämistä. Nykyelämän uusien ratkaisujen, ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen ja vahvistaminen on olennaista. Tunnelma vastaanotollani on usein innostunut ja/tai lämmin.

Issues often worked with
Self-destructive thoughts Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen psykologi, ylemmän erityistason KAT- eli kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, työterveyspsykologi.

Muita koulutuksiani: EMDR traumamenetelmä, ryhmäanalyysin peruskoulutus, kehopsykoterapian perusopinnot, IPT (Interpersoonallinen terapia masennuksen hoitoon), "Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä"-koulutus, ratkaisu- ja resurssikeskeisen terapian intensiivikoulutus, debriefing-koulutus (kriisit), Mind body bridging-stressinsäätelymenetelmän koulutusta, vuorokausirytmin ajastushoito yms.

Erikoistumisalueita/ erityisen tuttuja teemoja yllä mainittujen lisäksi:  Työhyvinvointi, masennus, uupumus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, työelämän haastavat ihmissuhteet/ roolit/ organisaatiot, EMDR traumamenetelmä, assertiivisuus ja rakentava viestintä myös vuorovaikutustaitoharjoituksin, sosiaalinen jännittäminen, seksuaalisuuteen liittyvät teemat, lievät ja keskivaikeat univaikeudet, kriisit, traumat, erityisherkkyys.

Client group

Olen saanut ja haluan jatkossakin työskennellä hyvin monenlaisten ja monenlaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Erityisen paljon asiakasryhmääni on kuulunut koulutettuja asiantuntijoita, joista osa on työskennellyt esihenkilö- tai johtajatasolla - myös ylimmässä johdossa. Olen myös työskennellyt monien tutkijoiden, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kanssa.

Additional information

- Psykoterapiaryhmä keskiviikkoisin klo 16:10 alkaen.

- ILMOITATHAN YSTÄVÄLLISESTI VIESTISSÄSI: terapian maksajatahon, oman ammattisi ja koulutuksesi, nykyisen työ- tai opiskelutilanteesi, ikäsi, haasteesi, onko sinulla jo maksusitoumus terapiaan tai B-lausunto Kelan psykoterapiakorvausten hakemiseen. Olethan lukenut tämän Minduu-esittelytekstini kokonaan.

Yksilöpsykoterapia:
- Kun minulla jälleen vapautuu yksilöterapiapaikkoja, teen mielelläni VAKUUTUSYHTIÖN/YRITYKSEN kustantamaa yksilöpsykoterapiaa, josta todennäköisesti voi jatkaa Kelan tukemaan terapiaan. Mikäli tarvitsisit epäsäännöllisiä aikoja esim. työjaksojen muuttuessa pitkin vuotta, valitettavasti en ole sopiva yhteistyökumppani tällä hetkellä.
- Vakuutusyhtiön/ yrityksen kustantaman yksilöpsykoterapian hinta poikkeaa hieman muusta psykoterapiahinnoittelusta.
- Yksilöpsykoterapiatapaamiset ovat 90 minuuttia kahden viikon välein.
- Työtiloissani on ilmanpuhdistimet suojana koronavirukselta.

First session price

124.95

Regular session price

124.95

Pricing details

- Yllä mainitut hinnat pätevät yksityishenkilön itse maksaessa yksilöpsykoterapiansa vuonna 2022. Kysy vakuutusyhtiön tai yrityksen maksaman psykoterapian hintaa. Terapioiden hinnat tarkistetaan vuosittain yleisen kustannustason kehityksen mukaan.
- Tutustumiskäynti toteutetaan 45 - 90 min pituisena
x hinta yksilöpsykoterapia-asiakkaalle 124,95 - 249,90 €
x hinta ryhmäpsykoterapiaan tulijalle 62,45 € - 124,90 €
- Ryhmäpsykoterapian hinta Kelan tuella on 117,7 € tuntia, josta omavastuuosuus on 33,60 € (2022 - 2023). Ryhmä kokoontuu viikottain ja ryhmän tapaamisia on vuosittain noin 40 kappaletta.