Home Page / Find Your Therapist / Annele Lindeqvist

Annele Lindeqvist

Psychotherapist, Nurse, Visual art therapy
Helsinki, Sörnäinen
Finnish Swedish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Yksilöterapiaa, taideterapiaa. Terapiassa integroituu teoriapohjaa sekä analyyttisesta että voimavarakeskeisestä psykoterapiasta. Kelan korvaamana yksilöterapiaa, suuntauksena taideterapia. Perhe- ja paripsykoterapiaa Vanhempien ohjauskäynnit
Psychotherapeutic Orientation
  • Visual art therapy
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Ajattelen että terapiassa on tärkeää tulla näkyväksi kokonaisena erillaisine puolineen itselleen, ja terapeuttina toimin peilinä ja tuen tätä prosessia. Toimin kanssakulkijana tällä matkalla. Terapian ydin on vuorovaikutuksessa.
Jokainen on yksilö jonka elämäntarina ja myös terapiaprosessi on omanlainen. Hyödynnän työssäni kokemuksia, koulutusta ja teoriaa yksilö, pari-ja perheterapia viitekehyksistä.

About my therapy sessions

Terapiassa on mahdollista purkaa ajatuksia ja tunteita ja oppia ilmaisemaan itseään toiselle ihmiselle. Tämä voi mahdollistaa muutosta siinä miten on kontaktissa itseen ja toisiin. Terapiasta voi saada apua jos kärsii esimerkiksi masennuksesta, ahdistuksesta tai vuorovaikutusongelmista. Joskus aiemmassa elämänvaiheessa koettu trauma voi aktivoitua ja on tarve käydä tapahtumia läpi jotta voi elää täysipainoisesti tätä hetkeä. Kuvallinen ilmaisu tukee tätä prosessia ja auttaa sinua kuvaamaan tunteita joille on vaikea löytää sanoja. Kuva tekee näkyväksi mikä on oleellista ja tekee sinut näkyväksi itsellesi.
Littyen kriiseihin tai muutoksiin ja vaikeuksiin ihmissuhteissa esim. parisuhteessa tapaamiset voivat selkiinnyttää omia ajatuksia ja lisätä itseymmärrystä ja lisätä keinoja selviytyä.

Pariterapiaan hakeudutaan usein tilanteissa kun on kriisi parisuhteessa, jolloin keskustelu ulkopuolisen kanssa voi auttaa asioiden käsittelyä ja jäsentämistä.

Issues often worked with
Feeling bad Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Pain related difficulties Seriously traumatized patients and dissociative disorders Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt pitkään psykiatrian alalla lasten, aikuisten ja perheiden kanssa. Mielenterveysongelmien vaikutukset perheissä ja ylisukupolvien siirtyvät traumat ja toimintamallit kiinnostavat. Lapsuusajan traumojen lisäksi minulla on kokemusta vaikeasti traumatisoituneiden pakolaisten terapiasta. Olen tottunut työskentelemään tulkin välityksellä. Olen tässä työssä huomannut kulttuurisensitiivisyyden merkityksen.
Sekä traumataustaan liittyen että ahdistusoireilussa fyysiset oireet ovat osa oireilua ja ihmisen kokonaisuuden huomioiminen ovat minusta tärkeää. Voi olla tärkeää pysähtyä tutkimaan kehollisia tuntemuksia, hengitystä ja mahdollista kipua ja tärkeää on oppia rauhoittamaan itseään.

Client group

Minulla käy nuoria ja aikuisia Kelan tukemassa psykoterapiassa /taideterapiassa usein liittyen masennus ja ahdistusoireiluun.

Pareja pariterapiassa ja tapaan myös yksilöitä liittyen parisuhdeongelmiin .
Tarjoan myös lyhytkestosta kriisiterapiaa.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Pariterapia/ Perheterapia 130,00 1,5t.