Home Page / Find Your Therapist / Anne Savilahti

Anne Savilahti

Educating psychotherapist, Physiotherapist, Solution-oriented
HELSINKI, Punavuori
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Groups Families Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Tarjoan ratkaisukeskeistä trauma- ja psykoterapiaa integroiden mukaan kognitiivista ja psykodynaamista lähestymistapaa sekä asiakaslähtöisesti taidepsykoterapiaa. Lähtökohtani työskentelyssä psykoterapeuttina on asiakkaan tarpeiden ja lähtökohtien kunnioittaminen sekä ehdoton luottamuksellisuus.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Mindfulness Body-oriented psychotherapy Sexual therapeutic knowledge Art therapy Supporting attachment Schema therapy

About me as a therapist

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä vastuullisten ratkaisujen etsimisestä ongelmiin. Työskentelyni perustana onkin asiakkaan tarpeiden, arvojen ja lähtökohtien kunnioittaminen sekä ehdottomaan luottamukseen ja dialogiin perustuva yhteistyösuhde. Terapeuttina olen asiakkaan rinnalla aktiivinen, kannustava, sparraava ja tasavertainen, myötätuntoinen, innostava ja tilaa antava matkakumppani.
"Ihmisen kaikella toiminnalla on mieli, jota voi ymmärtää ja ymmärryksen myötä myös muuttaa". Siksi kannustan asiakasta rohkeasti tavoittelemaan "muutosta parempaan" tuoden uusia näkökulmia, ohjaten asiakasta käsittelemään ja löytämään itse uudenlaista ymmärrystä ja sopivia ratkaisuja. Eli ei valmiita ratkaisuja vaan etsimme yhdessä sitä, mikä on juuri kullakin hetkellä kullekin ihmiselle mahdollista ja toimivaa. Ammattitaitoni takeena minulla on vuosien kokemus ja monipuolinen koulutus psykofyysisestä-, työnohjaus-, kuntoutus- ja terapiatyöstä (Valvira ja Kela-pätevyydet).

About my therapy sessions

Terapiassa käsitellään niitä asioita, jotka ovat sinulle sillä hetkellä tärkeitä ja joihin olet tullut hakemaan apua ja tukea. Etsitään yhdessä niihin sinulle sopivia uusia ja avaavia näkökulmia, tehdään ajatteluasi laajentavia ja jäsentäviä muistiinpanoja, ehkä mindfulness- tai taideterapiaharjoitus sekä halutessasi annan sinulle kotitehtäviä, joiden avulla sinulla on mahdollisuus syventää työskentelyäsi ja reflektoida omaa ajatteluasi ja toimintaasi arjessa. Ohjaan sinua itseä nostamaan tietoisesti esiin luontaisia vahvuuksiasi, voimavarojasi ja niitä resursseja, joiden avulla eheytyminen, voimaantuminen, omien tavoitteiden ja arvojen mukainen elämä ja toiminta on mahdollista. Saat myös konkreettisia työkaluja, joilla voit jatkossa käsitellä ja löytää itsellesi sopivia keinoja ja ratkaisuja arjen pulmatilanteissa sekä kehittää tiedostavaa ja arvopohjaasi nojaavaa itsetuntemustasi ja tasapainoisia ihmissuhteita.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Eating disorders Obsessive-compulsive disorders Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Ammattitaitoni takeena minulla on yli kahdenkymmen vuoden työkokemus yksilö-, pariterapia-, psykofyysisestä terapia-, traumaterapia- ja kuntoutustyöstä, sekä työkyvynarvioinneista, lakisääteisistä ammattillisista kuntoutustöistä ja työnohjauksesta yksilö- ja ryhmätasolla. Olen pätevöitynyt ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi vaativan erityistason psykoterapeutiksi sekä psykoterapeuttien kouluttajaksi ja työnohjaajaksi. Psykoterapia osaamiseni olen laajentanut kansainväliseksi psykoterapian maisteritutkinnoksi (Bristol UWE). Pro gradu työssäni syvensin osaamistani trauman jälkitilojen kuntouttaviin psykoterapiaprosesseihin. Minulla on monipuolinen kognitiiviseen ja diologisten vuorovaikutussuhteiden kehittämiseksi sekä kognitiivinen työnohjaaja - ja prosessikonsulttitutkinto. Valmistun taidepsykoteraputiksi 10/2022. Minulta löytyvät Valviran hyväksymä psykoterapeutti VET nimike ja Kela-pätevyys (Osaamiseni CV tarkemmin www.awitas.fi/Anne Savilahti).

First session price

105.00

Regular session price

105.00

Pricing details

Tutustumis- ja vakiokäynnin hinta on 105,00 euroa/ 45 minuuttia. Tutustumis- ja asiakaskäynnin kesto on yleisesti 90 minuuttia. Tutustumiskäynti sisältää jo arviointia asiakkaan tilanteesta. Terapiaan sisällytetään asiakaslähtöisesti toiminnallisia ja luovia työmenetelmiä, mikä vaatii 90 minuutin ajan. Terapiakäynnit voivat olla joustavasti live- tai etäterapioita (teams-, zoomyhteydet).