Home Page / Find Your Therapist / Anne Nylund

Anne Nylund

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen Valviran hyväksymä erityistason psykoterapeutti, ylemmän erityistason perheterapeutti sekä uusperheneuvoja. Olen suorittanut KM tutkinnon kasvatuspsykologia pääaineenani. Terapiatyötä olen tehnyt yli 10 vuoden ajan. KELAn yksilöterapiaan ei vapaita aikoja tällä hetkellä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Tarjoan terapiapalveluja mm. erilaisiin elämän kriisitilanteisiin, mielenterveyteen liittyviin asioihin, parisuhteen ongelmiin, perheen vuorovaikutusongelmiin sekä lasten kasvuun ja kehitykseen liittyviin asioihin. Vastaanotolleni voi tulla sekä yksin että parin tai perheen kanssa. Työskentelutapani on keskusteleva, kuunteleva, inhimillinen, arvostava, ratkaisukeskeinen, tunteita painottava. KELA-korvausta saa hakea perheterapiasta sekä marraskuun lopusta 2019 lähtien yksilöterapiasta, psykiatrin lausunnon pohjalta.

About my therapy sessions

Teoreettinen viitekehykseni perheterapiassa pohjautuu systeemiteoreettiseen malliin ja yksilöterapiassa ratkaisukeskeisyyteen. Terapioitani ohjaa biopsykososiaalinen lähestymistapa, perustietämys mielenterveyden häiriöiden biologisesta taustasta, lääkehoidoista, psykodynaamisesta yksilöterapiasta sekä kognitiivisesta yksilö- ja perheterapiasta.
Istunnoillani käydään läpi historiaa ja opetellaan tunnistamaan ajatusmalleja, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja tunteisiin. Painopiste on kuitenkin tulevaisuudessa, voimavaroissa ja positiivisessa ajattelussa.

Issues often worked with
Sexual problems Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
Areas of Specialization
Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Eating disorders
My professional background and knowledge

KM (kasvatuspsykologia)
Psykoterepeutti, perheterapeutti YEP 2005-2008
Perheneuvoja/Uusperheneuvoja 2012
Ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2016-2019

First session price

70.00

Regular session price

88.00

Pricing details

45 minuuttia 88 euroa
60 minuuttia 100 euroa
90 minuuttia 130 euroa