Home Page / Find Your Therapist / Anne Maarto-Ilonen

Anne Maarto-Ilonen

Psychotherapist, Nurse, Cognitive analytic
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Psykoterapeuttina minulle on tärkeää luottamuksellinen ja hyvä terapiasuhde. Se luo pohjan asiakkaan toivomalle muutokselle ja yhteiselle työskentelylle. Olen koulutukseltani kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja minulla on myös aiempi pitkä kokemus erikoissairaanhoidossa työskentelemisestä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

EMDR

About me as a therapist

Psykoterapeuttina minulle on tärkeää että asiakkaallani on terapiassa turvallinen olo. Terapiaan hakeutuminen tai terapiassa oleminen eivät useinkaan ole helppoja asioita. Toivon että terapeuttina voin olla helposti lähestyttävä - ihminen jonka rinnalla on terapian ajan hyvä kulkea. Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on joustava ja monipuolinen psykoterapiamenetelmä, tärkeintä on asiakkaan ja terapeutin yhteinen työskentely.

About my therapy sessions

Psykoterapian alkuvaiheessa kartoitamme yhdessä asiakkaan kokemuksia, oireilua, terapian tavoitteita ja tapoja työskennellä. Painotan sitä, että terapiassa asiakas voi puhua mistä tahansa itse tärkeiksi kokemistaan asioista. Terapiassa pyritään löytämään yhteistä jäsennystä asiakkaan tilanteesta. Tavoitteena on oireiden ja hankalan olon helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen hahmottamisen myötä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Panic attacks Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Anxiety towards social situations To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience
Areas of Specialization
Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Tein pitkään töitä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, aiemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja Nykyään toimin kokopäiväisesti psykoterapeuttina omalla vastaanotollani Töölössä. Kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi opiskelin Helsingin yliopistossa. Urani alkupuolella työskentelin psykiatrisella osastolla ja poliklinikalla jossa hoidettiin erityisesti mielialahäiriöitä ja kriisissä olevia asiakkaita. Sen jälkeen työskentelin viisi vuotta Helsingin kaupungin Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimus- ja hoitokeskuksessa. Psykoterapeuttina koen jatkuvan lisäkouluttautumisen tärkeäksi. Esimerkkeinä mainittakoon, että olen 2020-2022 suorittanut EMDR I ja II tason koulutukset. Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op) olen suorittanut 2022-2023.

Client group

Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa yli 18-vuotiaille aikuisille. Olen KELA:n palveluntuottaja ja Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Työskentelen mielelläni monenlaisten asiakkaiden kanssa, mutta eniten itselläni on kokemusta masennuksen, ahdistuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja tunne-elämän säätelyn ongelmien kanssa työskentelystä.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details