Home Page / Find Your Therapist / Anne Karsikas-Järvinen

Anne Karsikas-Järvinen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Jyväskylä, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Vastaanotan kaikenikäisiä. Työskentelen rauhallisella, myötätuntoisella ja tutkivalla otteella. Tällä hetkellä minulla on vapaita aikoja lyhytkestoiseen yksilöpsykoterapiaan ja tuki-/kriisikäynnille. Pitkäkestoisen psykoterapian paikat ovat täynnä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children)

About me as a therapist

Terapeuttina olen asiakkaan kokemusta arvostava ja yhteistä ymmärrystä tutkivasti rakentava. Tavoitteenani on rakentaa turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa asiakkaan on mahdollista jäsentää ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan elämän käännekohdista ja haasteellisista tilanteista. Terapeuttina kuljen asiakkaan rinnalla tarkastelemassa asioita yhteistyössä erilaisista näkökulmista. Työskentelyotteeni on melko aktiivinen, mutta rauhallinen, empaattinen ja tilaa antava.

About my therapy sessions

Työskentelytapani pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan, jossa keskeistä on turvallisen yhteistyösuhteen luominen ja asiakkaan ymmärryksen lisääminen hänen henkilökohtaisiin kokemuksiinsa liittyen. Käytän käynneillä erilaisia menetelmiä; mm. hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisia menetelmiä, joiden tarkoituksena on mm. auttaa asiakasta tunnistamaan ja huomaamaan kehossa viriäviä tunnetiloja sekä saamaan etäisyyttä vaikeisiin tunteisiin ja ajatuksiin. Käytän työssäni myös skeematerapeuttista lähestymistapaa, jossa pyritään tunnistamaan minän eri tilanteissa aktivoituvia puolia. Toisinaan saatan antaa mukaan kotitehtäviä, jotta terapiassa opitut asiat siirtyisivät osaksi asiakkaan arkea. Tavoitteenani käynneillä on myös lisätä asiakkaan myötätuntoa itseään ja kokemuksiaan kohtaan sekä saada aikaan toivon näkökulmaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Hurting yourself Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt useiden vuosien ajan lasten, nuorten ja perheiden parissa haastavissakin tilanteissa.

Client group

Otan vastaan aikuisia, nuoria ja lapsia.

Additional information

Ajanvaraukseni löytyy osoitteesta https://www.mehilainen.fi/laakarit-ja-asiantuntijat/anne-karsikas-jarvinen , teen myös etävastaanottoja.

First session price

85.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Normaalikäyntihinta on 95 euroa/45 min. Kuntoutuspsykoterapian tutustumiskäynti 85 euroa/45 min.