Home Page / Find Your Therapist / Anne Kähkölä

Anne Kähkölä

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Family therapy
Kajaani, keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Couples Families Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Tervetuloa vastaanotolleni etäyhteydellä tai Kajaanissa. Yksilöpsykoterapiassa keskustelemme sinulle sinun elämääsi ja olemistasi hankaloittavista tai rajoittavista tekijöistä. Pari- ja perhepsykoterapiassa pyrkimys on muuttaa vuorovaikutusta ja lisätä ymmärrystä toinen toisensa tavasta olla.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR Body-oriented psychotherapy Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Minä olen rauhallinen, myötäelävä ja aktiivinen psykoterapeutti. Minulle on tärkeää hyvä yhteistyösuhde, jossa on sinun on turvallista keskustella. Me luomme yhdessä tavoitteet ja pyrimme etenemään niiden mukaisesti. Tavallista on että keskustelun myötä tavoitteet täsmentyvät ja joskus muuttuvatkin.
Minä kuuntelen aktiivisesti, kommentoin. Voin kommenteilla jopa haasta sinua, jos se tuntuu sinusta sopivalta.

About my therapy sessions

Työskentelyn alussa mietimme yhdessä toiveita ja tavoitteita työskentelylle. Alussa on tärkeää myös keskustella yhteisistä toimintatavoista. Tarpeen mukaan voin ehdottaa myös jonkin menetelmään käyttöä. Menetelmillä tarkoitetaan esimerkiksi tehtävälomakkeiden täyttämistä, piirtämistä tai kirjoittamista esim. fläpille, pysähtymistä tutkailemaan kehossa tapahtuvia tuntemuksia. Työskentelyn keskiössä ovat sinun tarpeet ja toiveet.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Challenging life situation Personal growth and development Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Difficulty sleeping Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Minä olen psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä. Ammatillinen erikoisosaamiseni on dialogisuus, traumat ja kriisit, sekä maahanmuuttajuuteen liittyvät seikat. Niihin olen hankkinut lisää osaamista mm. vakauttava perheterapiakoulutus, tre-menetelmän ohjaamiseen, Emdr1 -taso, dialogisuuteen ja työelämäkysymyksiin (voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus), kulttuuritietoisiin työkäytänteisiin(Uef).

Client group

Tällä hetkellä voin ottaa yksilöpsykoterapia-asiakkaita tutustumiskäynnille. Minä olen valmistumassa keväällä 2024 integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Voit myös kysyä aikaa pari- ja perheterapiaan.

First session price

50.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Psykoterapian tutustustumiskäynti 50 euroa/45 minuuttia.
Yksilöpsykoterapia 90 euroa/45 minuuttia.
Perhepsykoterapia/ paripsykoterapia 90 euroa / 45 minuuttia - 170euroa/90 minuuttia