Home Page / Find Your Therapist / Anne Joanna Tamper

Anne Joanna Tamper

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Lappeenranta, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 14.12.-16.12.
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykologian ja yhteiskuntatieteiden maisteri, psykologi ja kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti. Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa sekä psykologin yksilökäyntejä täysi-ikäisille asiakkaille, etänä ja kasvokkain.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Näen psykoterapiaprosessin kenties tärkeimpänä tekijänä turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Käytänkin runsaasti aikaa tutustuakseni asiakkaaseen, ymmärtääkseni hänen mielensä ja käyttäytymisensä logiikkaa ja päästäkseni samalle aaltopituudelle hänen kanssaan. Työotteeni on aktiivinen, mutta kuitenkin tilaa antava. Olen empaattinen ja salliva, mutta tarvittaessa myös haitallisia käyttäytymismalleja kyseenalaistava ja haastava.

About my therapy sessions

Psykoterapia käynnistyy tutustumiskäynnillä, minkä tarkoituksena on tarkastella puolin ja toisin, miltä vuorovaikutus välillämme tuntuu. Mikäli päädymme aloittamaan yhteistyön, kartoitamme aluksi tilannettasi, sekä haasteitasi että vahvuuksiasi. Tutustuessamme haluan kuulla lisää elämänpolustasi ja valinnoistasi. Alussa asetamme myös psykoterapialle (tai psykologikäynneille) muutaman tavoitteen, joiden toteutumista seuraamme terapian kuluessa. Käynneillä keskustelemme paljon, käytän myös usein kognitiivisen psykoterapian työkaluja, kuten esim. mielikuvaharjoitteita, rentoutumisharjoituksia ja altistusharjoituksia, kaikki kuitenkin perustuu asiakkaan tarpeeseen. Harjoitteet ovat keskusteluhoidon tukena ja apuna, eivät itsetarkoitus. Joskus annan myös kotitehtäviä käyntien välillä pohdittavaksi tai suoritettavaksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Changing lifestyle Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Sexual problems Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi Joensuun yo 2004

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian perusjakso 2008-2009

Kognitiivinen psykoterapiakoulutus (ylempi erityistaso) 2011-2015

Yhteiskuntatieteiden maisteri Itä-Suomen yo 2015-2019

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op 05/23-02/24

Pitkä työhistoria mm. lastenpsykiatrialla ja Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiöllä. Viime vuodet olen työskennellyt psykoterapeuttina ja tarjonnut psykologikäyntejä asiakkaiden avuksi esim elämäntapamuutoksissa ja erilaisissa elämänkriiseissä. Toisen maisterintutkinnon suorittaessani opiskelin yhteiskuntapolitiikkaa ja sukupuolentutkimusta, minkä myötä syvennyin erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden teemoihin. Olen hankkinut myös lisää täydennyskoulutusta ja työnohjausta sateenkaarevien asiakkaiden kohtaamiseen. Keväällä -23 aloitan myös psykofyysisen psykoterapian koulutuksen, joka tulee lisäämään valmiuksiani huomioida kehon ja mielen yhteys terapiassa.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa, erityisesti nuoret aikuiset (20-35v.) ovat lähellä sydäntäni. Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat ahdistuneisuushäiriöt, elämänkriisit, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, menneisyyden työstäminen ja itseymmärryksen lisääminen.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Tällä hetkellä vain etävastaanottoaikoja tarjolla, 45min. /100e.
Kela-korvaus myönteisen kuntoutuspsykoterapiapäätöksen saaneille 57,60/käynti.