Home Page / Find Your Therapist / Anne Hellsten

Anne Hellsten

Psychotherapist, Social studies, Crisis and trauma
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Couples Families Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Psykoterapeutti (Kela) erityistason perheterapeutti, paripsykoterapeutti. Kela-pätevyys pari- ja perheterapiaan. Osaamiseni liittyy kriisi- ja trauma työskentelyyn, sekä painottuu tunteiden kohtaamiseen ja tunnistamiseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Supporting attachment Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Tarjoan lyhyttä ja pidempikestoista psykoterapiaa henkilöille , joilla elämässä on tai on ollut vaikeita kokemuksia, nykyisessä elämäntilanteessa kuormitusta tai muista syistä johtuvaa psyykkstä huonovointisuutta ja stressiä joka estää elämästä nauttimista. Olen myötätuntoinen, salliva ja luotan jokaisen ihmisen omaan rohkeuteen tutkia elämäänsä. Uskon ihmisten kykyyn päästä eteenpäin haastavissa tilanteissa ja kohdata niihin liittyvät tunteet yhdessä terapeutin kanssa turvallisesti.
Pari- ja perheterapiatyössäni olen nähnyt ja oppinut, miten parisuhdekriiseillä saattaa olla kauas ulottuvat juuret. Parisuhteessa saatetaan kantaa kokemuksia, jotka ovat siirtyneet aiemmilta sukupolvilta.
Meillä ihmisillä voi olla historiasta nousevia traumakokemuksia, jotka saattavat heijastua edelleen tämän päivän perheisiin, parisuhteisiin, vanhemmuuteen sekä lapsena, naisena ja miehenä arvostetuksi ja tunnustetuksi tulemiseen.

About my therapy sessions

Ensikäynnillä tärkeintä on hyvän hoitosuhteen luominen, psykoterapeutin ja asiakkaan yhteistyön ja tavoitteiden selvittäminen. Psykoterapeuttina minulle on tärkeää keskittyä asiakkaan kokemuksiin, elämäntilanteeseen ja siihen mihin hän kaipaa apua. Terapian tavoitteet määritellään aina yhdessä. Vakauttavana perhe- ja pariterapeuttina haluan avata perhepsykologista ymmärrystä, kannatelluksi ja nähdyksi tulemista. Tarvittaessa vuorovaikutuksen säätely- ja itsesäätelytaitojen harjoittelua. Kehollinen vakautuminen rauhoittaa ja auttaa suuntaamaan mielen, tunteet ja ajatukset yhteyksien rakentamiseen.
Psykoterapiassa opetellaan ymmärtämään paremmin omaa itseään ja saadaan välineitä käsitellä vaikeita tunteita ja ajatuksia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Obsessive-compulsive disorders Pregnancy & birth Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender
First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Yksilökäynti 45min
85€
Yksilökäynti/Parikäynti 60min
100€
Yksilökäynti/Parikäynti 90min
160€
Lahjasukusoluneuvonta + lausunto 90min
170€
Parisuhdekatsastus
160€
Sisältää parisuhdetyytyväisyyskartoituksen, valmennuksen ja lisämateriaalin