Home Page / Find Your Therapist / Annamari Simpanen

Annamari Simpanen

Psychotherapist, Master of Theology, Crisis and trauma
Espoo, Niittykumpu
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen traumapsykoterapeutti ja minulla on pitkä kokemus ihmisen tukemisesta. Käytän keskustelun lisäksi kehollisia harjoituksia ja tarvittaessa EMDR-terapiaa. Ikävä kyllä tällä hetkellä en voi ottaa uusia Kela-asiakkaita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina kunnioitan ehdottomasti sinun omaa tapaasi työstää asioita. Ilman asiakkaan ja terapeutin välistä toimivaa yhteistyösuhdetta ei asiat edisty hyvällä tavalla eli se on minulle todella tärkeää. Olen aktiivinen ja tutkiva keskustelija, mutta ilman muuta annan asiakkaalleni tilaa edetä prosessissa omaa tahtiaan. Tavoitteet terapialle luodaan yhdessä, mutta yksi hyvä pyrkimys on kasvattaa arjen sietokykyä, saada vakautta tunteensäätelyyn, rohkeutta ja itseluottamusta, työstää pois mahdollisesti haitallisia uskomuksia itsestä. Saamani palautteen mukaan olen lämmin ja myötätuntoinen. Olen myös avarakatseinen ja hyväksyvä - ymmärrän hyvin ihmisen moninaisuutta ja elämän monimutkaisuutta.

About my therapy sessions

Pidemmissä psykoterapioissa mietimme yhdessä tavoitteita ja keinoja. Keskustelun lisäksi käytän kehollisia harjoituksia ja menetelmiä, tarvittaessa EMDR-terapiaa joko haitallisen uskomuksen käsittelyyn ja/tai antamaan voimavaroja. Traumojen käsittelyyn käytän vaiheorientoitunutta hoitoa.
Käytössäni on myös mielikuva- ja turvapaikkaharjoitteita, keskustelun virittämiseksi saatan käyttää esimerkiksi mielikuvia avaavia kortteja.
Yksittäisellä käynnillä tai lyhytkestoisissa terapioissa keskitytään nyt pinnalla olevaan asiaan aktiivisesti keskustellen ja annan tarpeen mukaan työkaluiksi harjoitteita. Tavoitteeni on, että voisit katsoa nykyhetkestä käsin turvallisesti menneisiin haasteisiin ja suunnata tulevaan toivon näkökulmasta.
Myös etäterapia on mahdollista, tutustumiskäynti aina paikan päällä.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Anger management Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti, EMDR-terapeutti ja työnohjaaja. Ensimmäiseltä koulutukseltani ja työkokemukseltani (10-v.) olen sairaanhoitaja ja toiselta teologian maisteri. Olen tehnyt yli 25 vuotta työtä pappina, joista yli 11 vuotta erityiskoulutuksen saaneena sairaalapappina. Sairaalatyössä olen ollut suurelta osin saattohoito-osaston sairaalateologi, joten vaativat vuorovaikutustilanteet sairauden, kuoleman, kriisien ja surun kysymyksissä ovat erittäin tuttuja. Olen myös kouluttanut useita vapaaehtoisryhmiä saattohoitopotilaiden tueksi ja toiminut työssäni myös terveydenhuoltohenkilökunnan työnohjaajana ja tukijana. Olen pappi, joten ymmärrän hengellisyyttä voimavarana, mutta myös sen käänteisestä näkökulmasta eli uskonto on voinut haavoittaa, jopa traumatisoida. Kunnioitan ehdottomasti sinun vakaumustasi, sinä otat asiat esiin - tai olet ottamatta.

Client group

Sinun ei tarvitse olla varsinaisesti traumatisoitunut, että voit tulla traumapsykoterapeutin vastaanotolle: osaamiseemme kuuluu myös kiintymyssuhdehaasteiden tai erilaisten elämän tuomien kuormitusten hoito. Työskentelen Kela-terapioissa aikuisten (18-67-vuotiaiden) kanssa, mutta myös yli 67-vuotiaat ovat tervetulleita itsemaksavina.

Additional information

Vastaanottoni on Espoon Niittykummussa metropysäkin läheisyydessä ja vastaanoton vieressä on hyvin vieraspaikkoja autolle.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Kelan kuntoutuspsykoterapiakorvaus on 57,60€, jonka haen suoraan Kelalta: asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 37,40€/45 min.