Home Page / Find Your Therapist / Anna Rosenvall

Anna Rosenvall

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Vantaa, Tikkurila
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen Erityistason Ratkaisukeskeinen Psykoterapeutti. Rakastan psykoterapeutin työtäni ja se näkyy työskentelyssäni. Olen avoin ja nauravainen, luova, aito sekä hyväsydäminen. Tykkään mm.lliikkua luonnossa ja käydä keikoilla.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen aktiivinen ja iloinen psykoterapeutti, vuorovaikutteinen ja ennakkoluuloton. Vahvuutenani on avarakatseisuus , idearikkaus ja elämänmyönteisyys. Olen rennosti vastuulinen. En anna asiakkailleni valmiita vastauksia asoihin vaan tehtävänäni on auttaa heitä itse oivaltamaan asioita ja löytämään merkityksen tunne omalle elämälleen ja toiminnalleen. Pidän hyvää vuorovaikutusta sekä terapian luottamuksellisuuden tunnelmaa tärkeinä edellytyksinä terapian onnistumiselle.

About my therapy sessions

Antamani terapia on aina linjassa asiakkaan omien terapian tavoitteiden kanssa ja tukee hänen kuntoutumisprosessiaan.
Psykoterapiani sisältää:
- kuuntelua, keskustelua ja pohdintaa
- aivoriihiä
- toisinaan mielikuvaharjoituksia
- toisinaan rentoutusharjoituksia
- kuvakorttityöskentelyä ( mm. tunnekorttityöskentelyä)
- nauramista
- milloin mitäkin, asiakkaasta riippuen, hänelle soveltuvia tapoja käyttäen

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Itselläni on kokemuta eri-ikäisten ihmisten parissa työskentelystä sekä hyvin erilaista probleematikoista. Työurallani olen toiminut moninaisissa työtehtävissä; ohjaajana, sosiaalityöntekijänä sekä lähiesimiehenä useiden vuosien ajan. Kyseisten töiden ohella tein myös Psykoterapeutin töitä. Nyt olen työskennellyt pääsääntöisesti pelkästään Psykoterapeuttina usean vuoden ajan. Olen Ratkaisukeskeinen Psykoterapeutti, mutta perehtynyt myös mm.dkt-terapiaan sekä hot-terapiaan.

Client group

Työskentelen useiden eri problematiikkojen parissa, on kyse sitten nuorista ta aikuisista.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Jos haluat perua käynnin, tulee se tehdä 24h aiemmin, muussa tapauksessa veloitus on sama kuin käynnin hinta.