Home Page / Find Your Therapist / Anna-Maija Pakkanen

Anna-Maija Pakkanen

Psychotherapist, Master of Political Sciences, Solution-oriented
Järvenpää, Keskusta
Helsinki, Kamppi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Psychoherapist, sosial psychologist and nurse - mostly psychiatric field. Short therapies in English. Have worked several years with adults and youth with mental problems and addictions (substance abuse; alcohol, drugs). Also have knowledge of family counselling, couple therapy and multicultural issues like cultural adaptation problems, cultural communication difficulties aso. Several approaches: dynamic, cognitive, solution focused, traumatherapy (EMDR1, sensorimotorical) and Art Therapy.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Mindfulness Art therapy EMDR Schema therapy

About me as a therapist

Terapeuttina kuuntelen, selvittelen, pohdin asiakkaan kanssa, tuen ja haastan tutkimaan uusia näkökulmia tarvittaessa suorapuheisesti. Työskentelen integratiivisesti ja luovasti käyttäen dynaamisia, kognitiivisia, traumaterapeuttisia ja ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja. Terapiassa tutkitaan elämänhistoriaa, pohditaan asioita perheterapeuttisten viitekehysten kautta, ohjataan tunnetyöskentelyyn, työskennellään mielikuvien kanssa. Käytän traumaterapian menetelmiä (EMDR 1, sensorimotorinen traumaterapia 1 taso, See far -traumamenetelmä) sekä ohjaan asiakasta tietoisuustaitojen harjoittamiseen (mindfullness). Asiakkaan kunnon ja tarpeiden mukaan käytetään kirjoittamista (mm. assosiatiivinen, logoterapeuttinen elämänkertakirjoittaminen) ja taideterapeuttisia menetelmiä (maalaaminen, piirtäminen). Asiakkaan tilanteiden, tarpeiden, haasteiden kartoittaminen sekä niiden tutkiminen yhdessä asiakkaan kanssa on työskentelyn kulmakiviä.

About my therapy sessions

Pääasiallisin työskentelymenetelmä vastaanotoilla on keskustelu. Pyrin löytämään asiakkaan kanssa yhteistyössä yhteisen suunnan ja tavoitteet terapiatyöskentelylle. Niitä tarkistetaan säännöllisesti terapiatyöskentelyn varrella. Istunnoillani keskustellaan, tehdään pohdintatehtäviä, kehollisia ja rentoutumisharjoituksia (erityisesti trauma-asiakkaiden kanssa) ja tarvittaessa toiminnallisia harjoituksia, kuten korttitehtävät, See far -traumatyöskentely jne. Taideterapeuttisia menetelmiä; maalaamista, piirtämistä jne. käytetään harkinnan mukaan joko vastaanotolla tai kotitehtävinä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Bipolar disorder Child welfare Multiculturalism / immigrants Personality disorders Eating disorders
My professional background and knowledge

Työkokemukseni on karttunut vuosien varrelta sosiaali- ja terveysalan organisaatioista eri asiantuntijatehtävistä. Olen toiminut kuntouttavien ryhmien ohjaajana mm. näkövammaisten Henkisen tasapainon ryhmissä, Kuntoutussäätiön mielenterv.kuntoutujien ja Mielenterveyden keskusliiton ryhmissä. Nuorten kanssa olen työskennellyt Keski-Uudenmaan päihdepysäkeillä ja HUS:n Itäisen Nuorisopsyk. pkl:lla. Perheiden ja pariskuntien kanssa olen työskennellyt A-klinikkasäätiön Järvenpään sos.sairaalassa, Vantaan ja Lohjan perheneuvoloissa sekä pariterapeuttina yksityisasiakkaille. Omaan työkokemusta lastensuojelusta haasteellisista perhetilanteista ja psykiatrisilta osastoilta aikuisten, nuorten ja lasten parista. Taideteapiaan olen perehtynyt mm. ekspressiivisen taideterapian metodiopinnoissa ja Mielenterveysseuran kuvataidepsykoterapian perusopinnot (dynaaminen) sekä käynyt useita kursseja erilaisista terapiamenetelmistä aina kehollisista ja traumaterapiamenetelmistä Jungilaisen analyysiin.

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten (16-ikävuodesta alkaen) yksilöpsykoterapeuttina sekä pariskuntien ja perheiden ohjauksen parissa. Minulla on pitkä työkokemus nuorten ja aikuisten elämänkriisien, mielenterveyspulmien, työuupumuksen, päihdeongelmien sekä perhe- ja parisuhdekriisien kanssa työskentelystä. Traumaterapia-asiakkaissani on lapsuuden kiintymyssuhteissaan traumatisoituneita ja aikuisena tai nuorena traumaattisen tapahtuman/tapahtumia kokeneita. Viimeisinä vuosina olen perehtynyt eroihin, huoltoriitoihin ja niiden sovitteluun sekä toimin sivutoimisesti huoltoriitojen asiantuntijasovittelijana käräjäoikeudessa. Työskentelen niin nuorten kuin aikuisten kanssa ja pariterapiatyöskentely on minulle luontaista.

Additional information

Olen perehtynyt monikulttuurisuuteen, kulttuureihin sopeutumiseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen sosiaalipsykologian Pro gradussani Vierailla mailla ja työskennellyt myös monikulttuurisuuden sekä kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Terapiakäynnin pituus 45 min.