Home Page / Find Your Therapist / Ann-Kristine Högnäs

Ann-Kristine Högnäs

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Helsinki, Malmi
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 19.7.-15.8.
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen Valviran hyväksymä erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Minulla on vuosien työkokemus mielenterveys- ja päihdekuntoutusalalta, niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. Voit varata ajan lyhytterapiaan, konsultaatiokäyntiin tai pitkään Kela-terapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen empaattinen, helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja kannustava. Elämänkatsomukseni on positiivinen ja elämän tuodessa haasteita, käännän ne vahvuuksiksi ja voimavaroiksi. Työskentelen asiakaslähtöisesti ja tavoitteenani on auttaa asiakasta saavuttamaan hänen toivomansa muutokset. Psykoterapeuttina minulle on tärkeää, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi, tulevansa kuulluksi ja työskentelyn tapahtuvan asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

About my therapy sessions

Työskentelytapani on aktiivinen ja pääasiallisesti vastaanotolla keskustellaan. Ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi käytän kognitiivisia sekä toiminnallisia menetelmiä. Vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan tavoitteita ja toiveita tulevaisuudesta ja etsitään keinoja niiden toteuttamiseksi, rakennetaan ratkaisuja, etsitään voimavaroja ja vahvuuksia, sekä opitaan tunnistamaan tunteiden, ajatusten ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Tarvittaessa yhdistämme terapiaan esimerkiksi terapeuttiavusteisia harjoituksia, rentoutusharjoituksia tai Neurosonic- hoitoja.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Anger management Obsessive-compulsive disorder Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Depression/Anxiety
First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details