Home Page / Find Your Therapist / Aleksis Kamu

Aleksis Kamu

Psychotherapist, Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus psykiatriasta erikoissairaanhoidossa. Tarjoan kognitiivista käyttäytymisterapiaa sitä haluaville/tarvitseville. Otan vastaan nuoria ja aikuisia asiakkaita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina aktiivinen mutta myös asiakkaalle tilaa antava. Työskentelyotteessani keskeistä on myötätuntoisuus, rauhallisuus sekä asiakasta arvostava ote. Olen luonteeltani utelias sekä tutkiva ja haluan ymmärtää asiakkaani käyttäytymistä ja elämäntilannetta syvällisesti ja tuomitsemattomasti. Vahvuuksiani ovat rauhallisuus, kärsivällisyys ja läsnäolo sekä sitoutuminen asiakkaani hoitoon.

About my therapy sessions

Asiakkaan terapiaprosessi suunnitellaan aina yksilöllisesti sekä asiakkaan tarpeiden ja muutostavoitteiden mukaan. Työskentelyn pohjana käytetään funktionaalista käyttäytymisanalyysia sekä asiakkaan itsearviointeja. Terapiassa sovimme asiakkaan kanssa tavoitteista ja muutostavoitteista, joita kohti etenemme. Terapiassa etenemme asiakkaan ehdoilla sitä mukaa kuin asiakas on valmis etenemään. Pyrin kuitenkin lempeästi tukemaan ja rohkaisemaan asiakasta eteenpäin. Menetelmät vaihtelevat asiakkaan haasteiden mukaan. Menetelminä ovat esimerkiksi asteittainen altistaminen, käyttäytymisen aktivointi, ketjuanalyysit, validointi, ongelmanratkaisutaidot sekä tietoisen läsnäolon taidot. Terapiakäyntien välillä voi olla myös kotitehtäviä, jotka liittyvät usein tapaamisella käsiteltyihin teemoihin.

Issues often worked with
Hurting yourself Burnout Personal growth and development Treatment of physical illness Difficulty sleeping Self-destructive thoughts Challenging life situation Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

75.00

Regular session price

82.60

Pricing details