Home Page / Find Your Therapist / Aku Saastamoinen

Aku Saastamoinen

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
PIELAVESI, PIELAVESI
Missä vain, Videovastaanotto
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen 33-vuotias Pielavedellä toimiva psykoterapeutti. Toimintaani ohjaa ratkaisukeskeinen viitekehys. Toimin lähes kymmenen vuotta yrittäjänä Pielaveden Palvelukoti Oy:ssä. Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina minulle on tärkeintä asiakkaan aito kuuleminen ja kohtaaminen. Jokaisen ihmisen elämäntilanne ja taustat ovat yksilöllisiä. Minulle terapeuttina on tärkeää että asiakas kokee että hän tulee aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi. En tuputa ratkaisuja, vaan pohdimme asiakkaan kanssa yhdessä mitkä asiat hänen kohdallaan ovat toimineet ja mitkä eivät. Elämän umpikujissa uusi näkökulma ja yksinkertaisetkin asiat voivat saada aikaan suuria muutoksia. Terapian ilmapiirin tulee olla arvostava, vapautunut ja luottamuksellinen. Tavoite sekä terapeutilla että asiakkaalla on sama: auttaa asiakasta elämässä parempaan suuntaan.

About my therapy sessions

Ratkaisukeskeinen psykoterapia tarjoaa apua haasteellisissa elämäntilanteissa. Se soveltuu esim. työuupumuksen käsittelyyn, vaikeiden ihmissuhteiden selvittelyyn sekä masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon. Keskustelemme asiakkaalle tärkeimmistä asioista sillä tavoin kun asiakas ne kokee mielekkääksi. Tutkimme "yhdessä ihmetellen" elämän menneitä vaikuttimia ja sitä suuntaa mihin asiakas toivoo asioiden muuttuvan. Asiakkaan toiveiden mukaisesti voimme tehdä erilaisia harjoituksia, mikäli ne tuntuvat ajankohtaisilta ja mielekkäiltä. Mahdollisuus videoyhteyden välityksellä tapahtuvaan psykoterapiaan.

Issues often worked with
Hurting yourself Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja. Työskentelin lähes 10 vuotta yksityisessä palvelukodissa yrittäjänä.

Additional information

Psykoterapia Acutus Oy

First session price

50.00

Regular session price

80.00

Pricing details