Home Page / Find Your Therapist / Agneta Ahlfors

Agneta Ahlfors

Psychotherapist, Social studies, Psychodynamic
Helsinki, Katajanokka
Finnish Swedish English
Customer Groups
Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Jag erbjuder gärna mina terapitjänster till Er på svenska, vilket är mitt modersmål.

”Livet kan bara begrundas bakåt, men måste levas framåt.”
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Supporting attachment

About me as a therapist

Viitekehykseni on psykodynaaminen/dialoginen, kaikkia kuunnellaan sillä jokainen ääni on yhtä arvokas. Lukkiutuneessa keskusteluyhteydessä avaan ongelmatilanteet arvostavasti, saattaen perheen jäsenet ymmärtämän itseään ja toisiaan sekä löytämään vankempaa pohjaa tulevaisuuden rakentamiselle. Terapiassani on tarkoitus saada aikaan pysyviä muutoksia ihmisen elämäntilanteessa. Autan asiakkaitani saamaan kosketuksen omiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa vuorovaikutustilanteissa. Näin hän saa hyvät edellytykset onnistua elämänsä tärkeillä osa-alueilla – parisuhteessa, perhe-elämässä, työelämässä ja onnellisen elämän luomisessa itselleen. Terapeuttina mahdollistan, että jokainen saa omaa tilaa ja aikaa kuunnella, tutkia ja ymmärtää itseään, sekä menneisyytensä tapahtumia uudella ja uteliaalla tavalla. Nostan esiin asiakkaitteni ajankohtaisia mielessä olevia asioita - tunteita, ajatuksia ja toiveita jotka hän kohtaa omassa arjessaan.

About my therapy sessions

Työskentelyni painotus on kipukohtien taustojen avaamisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Jokainen perhe on omalaatuinen ja uniikki. Terapiassani pyrin vaikuttamaan perheen sisäiseen vuorovaikutusjärjestelmään ja siten olla mukana edistämässä perheen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Terapiaistunnoillani onkin kyse löytöretkestä minuuteen. Työskentelyni painopiste on saada sytytettyä uutta toivoa asiakkaan elämässä. Toivo viriää, kun asiakas huomaa suhtautuvansa itseensä ja omiin oireisiinsa ja tapoihinsa suvaitsevaisemmin ja ymmärtäväisemmin kuin aiemmin. Pyrin löytämään perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa jo olemassa olevat myönteiset voimavarat, joita vahvistamalla ja kehittämällä perheyhteisö saisi lievitettyä koettua kärsimystään sekä kenties tulla tietoiseksi sukupolvelta toiselle periytyvistä kipupisteistä. Tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä omia valmiuksia ja rohkeutta ratkaista ja kohdata ongelmia ja saada uutta voimaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Neuropsychiatric patients Personality disorders Psychotic disorders Pregnancy & birth Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Koulutustaustani on kasvatustieteestä, psykologiasta ja erityiskasvatustieteestä. Olen valmistunut erityistason perheterapeutiksi (psykodynaaminen/dialoginen) ja ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi Helsingin yliopistosta. Muita koulutuksiani ovat Läheisneuvonpidon ja Ryhmäohjaajan koulutus, Kriisityön ja Perhekeskeisen työskentelyn koulutus, Kaltoin kohdellut lapset, Vanhemmuuden roolikartta, Lasten ja nuorten erinäisiä mielenterveyskoulutuksia, erilaisia syventäviä parisuhdekoulutuksia, Kaksoisdiagnoosipotilaat, Narratiivinen lähestymistapa, Perheväkivalta, Lasten vakava traumatisoituminen, Dissosiaatio ja sen tunnistaminen, Lasten ja nuorten käytöshäiriöistä, Lapsen ADHD-etiologia, Autistinen lapsi. Työkokemukseni on perheterapeuttina, työnohjaajana, mielisairaanhoitajana, sosiaaliohjaajana ja kriisityöntekijänä eri lastensuojelun- laitoksissa , -avohuollossa, aikuisten sosiaalikuntoutuksessa ja sosiaalityöntekijänä HUS:n psykiatrisessa Lasten ja Nuorten poliklinikoilla.

Client group

Eftersom det är ett skrikande behov av svenskspråkiga psykoterapeuter, så tar jag i första hand svenskspråkiga kunder med problem i familjedynamiken.

First session price

90.00

Regular session price

180.00

Pricing details

Katso hinnasto: http://www.reflektio.eu/?p=hinnasto