Etusivu / Löydä apua / Taiga Solén

Taiga Solén

Koulutuksessa Psykologi, Kognitiivinen
Helsinki,
koko Suomi, etävastaanotto,
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tuen haasteiden ja kuormittavien kokemusten käsittelyssä. Opiskelen kognitiviista psykoterapiaa ja hyödynnän kokemuksellisia menetelmiä. A 3rd yr cognitive psychotherapy student who supports in dealing with difficult experiences, with emotion focused methods. Ajanvaraus: www.freeminds.fi
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Kognitiivis-analyyttinen
Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat EMDR Skeematerapia Hypnoosi

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen lämmin, välittävä ja kannustava. Rakennan turvallista ilmapiiriä rauhallisella, läsnäolevalla ja arvostavalla otteellani. Olen eläytyvä ja tietoinen tunteiden voimasta. Joskus myös huumori voi auttaa. Olen vaikuttunut asiakkaideni tekemästä työstä, jota saan olla mukana avustamassa. Pidän työstäni, koska saan olla tutkimassa jatkuvasti uusia ihmiselämän kokemisen ulottuvuuksia ja löytämässä keinoja päästä haastavista kohdista eteenpäin. Koen myös itse oppivani uutta yhteisellä tutkimusmatkalla asiakkaideni kanssa.

I'm a warm, caring and encouraging therapist. I nurture a safe environment with my calm and respectful presence. I am empathetic and aware of the power of feelings. Sometimes humor can be helpful, too. I am humbled by the therapeutic growth that my clients work for, and by the chance to assist them on that journey. My job allows me to constantly learn more about life and finding ways forward in challenging situations.

Mitä istunnoillani tehdään

Alussa jäsennämme tilanteen, taustan ja muutostavoitteen. Kuvaajien piirtäminen auttaa tuomaan mielen sisällöt näkyviksi ja yhteisesti havainnoitavaksi. Näin rakennamme yhteistä ymmärrystä, kieltä ja yhteistyötapaa. Tältä pohjalta sovimme yksilöllisesti menetelmistä, joita haluamme käyttää. Niitä voivat olla kognitiivisia ajattelumalleja tarkastelevat tai kongitiivis-analyyttiset menetelmät, sekä kokemukselliset minätila- ja mielikuvatyöskentelyyn ja skeema-, hypno- tai traumaterapiaan liittyvät tunnekeskeiset menetelmät.

We begin by building a shared understanding of the situation, background and desired change. Drawing visual mappings helps in observing the internal world and in finding a shared language. Then we can find the best way to co-operate and choose the approach and methods. They can include cognitive and cognitive-analytic methods, and methods focusing on emotion-centered corrective experiences, such as ego state, schema, imagery, hypno- or trauma therapy.

Tarjoan apua
Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Paniikkikohtauksiin Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt koulu-, henkilöarviointi- ja työterveyspsykologina ja aiemmin liike-elämässä ekonomina. Opiskelen psykoterapiaopintoja 3. vuotta ja valmistun 12/2023. Jo sitä ennen työskentelin lyhytterapeuttisesti ja 2020 lähtien myös pitkissä ja keskipitkissä psykoterapiaprosesseissa. Olen työskennellyt EMDR-terapeuttina vuodesta 2019 lähtien ja osallistunut useisiin traumaterapian konferensseihin ja lisäkoulutuksiin. Työskentelen kokonaisvaltaisesti ja integratiivisesti, huomioiden kehon ja mielen yhteyden.

I have worked as a high school, personnel assessment and occupational health psychologist and before that in corporate business. I am a 3rd year psychotherapy student, graduating in 12/2023. I provided short therapy already before, and since 2020 also long therapy. As an EMDR-therapist I have worked since 2019. I have participated in many conferences and extra courses focusing on trauma therapy. My style is integrative and holistic, noting the mind-body connection.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten kanssa suomeksi tai englanniksi. Traumatyöskentelyn lisäksi erityisosaamistani on stressi ja uupumus. Oman monikulttuurisen taustani ja kansainvälisen kokemukseni myötä voin tukea sopeutumisongelmissa. Lisäksi voin tukea selviytymistä hedelmällisyyteen, keskenmenoon tai aborttiin liittyvissä tilanteissa.

I work with adults either in English or Finnish. In addition to trauma I specialize in stress and burn-out, and also support managers and experts through coaching and mentoring. Through my own multicultural and international expat experience, I can support in cultural difficulties. I can also help in dealing with fertility issues, miscarriages or abortions.

Lisätiedot

Vastaanottoni on ainoastaan videovastaanottona, joten asiakkaani voivat olla missä tahansa päin Suomea tai maailmaa. Vastaanottoaikani ovat iltaisin. Näet vapaat ajat ja voit varata ajan suoraan nettisivuillani www.freeminds.fi.

I only offer video meetings, so my clients can be anywhere in Finland or the world. My appointments are in the evenings (Finnish time). You can check the available appointments and make a booking directly on my website www.freeminds.fi.

Tutustumiskäynnin hinta

109,00

Vakiokäynnin hinta

109,00

Lisätiedot hinnoittelusta

109 eur per 45 min
tupla-aika on 90 min, jonka hinta on 199 eur

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I am a 3rd year psychotherapy student graduating 12/2023. I'm a warm, caring and encouraging therapist, nurturing a safe environment with my calm presence. We build a shared understanding of the situation and then choose our approach and methods. They can be cognitive and cognitive-analytic, and aim at corrective experiences, such as ego state, schema, imagery, hypno- or trauma therapy.

Previously as an occupational health psychologist I provided short therapy and as a psychotherapy student since 2020 also long therapies. I have provided EMDR-therapy since 2019 and participated in many conferences and extra courses focusing on trauma therapy. My style is integrative and holistic, noting the mind-body connection.

I work with adults. In addition to trauma I specialize in stress and burn-out. I can also support with multicultural and international adjustment difficulties, or dealing with fertility issues, miscarriages or abortions. I only work through video meetings, in evenings.