Etusivu / Löydä apua / Soili Pitzen
Psykoterapeutti, Psykologi, Psykodynaaminen
Helsinki, Toukola
Suomi
Asiakasryhmät
Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Olen Vaativan erityistason koulutuksen saanut psykodynaaminen /psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti. Aikuisten ja nuorten aikuisten psykoterapia on ollut päätyöni yli 30 vuotta. Olen suuntautunut pitkäkestoiseen, syvemmältä luotaavaan työskentelyyn.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Psykoanalyyttinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Psykoanalyyttisen psykoterapian liikkeelle paneva voima on dialogi asiakkaan ja terapeutin välillä - kahden ihmisen, jotka ovat keskenään sekä samanlaisia että erilaisia. Terapeutin tehtäviin kuuluu löytää ja säilyttää yhteys asiakkaaseen - ei toisin päin. Tämän yhteyden varassa psykoterapia tapahtuu. Terapeutin taitoa on kyetä monenlaisiin ja muuttuviin vuorovaikutussuhteisiin, tarvittaessa sellaisiinkin, joista hänellä ei ole aiempaa kokemusta. Terapeutti pyrkii koko persoonallaan olemaan psykoterapian väline.

Terapeutin ja asiakkaan yhteisen työskentelyn kohteena on asiakkaan sisäinen maailma, hänen kokemuksensa, tunteensa, ajatuksensa, muistonsa, toiveensa ja pelkonsa. Terapeutti ja asiakas ponnistelevat yhdessä ymmärtääkseen yhä paremmin asiakasta ja erityisesti tämän psyykkiseen pahoinvointiin kytkeytyviä mielen sisältöjä.

Mitä istunnoillani tehdään

Jokainen psykoanalyyttinen terapia on erilainen ja ainutkertainen. Psykoterapia rakentuu ja syvenee siitä vuorovaikutuksesta, joka syntyy asiakkaan ja terapeutin välille, tavalla jota kumpikaan ei voi etukäteen tietää eikä ennustaa. Kotitehtäviä ei ole, mutta asioiden työstyminen, mikä on usein tiedostamatonta, jatkuu istuntojen välillä.

Asiakkaan toivotaan kertovan kulloinkin mielessään liikkuvista asioista niin rehellisesti ja avoimesti kuin voi. Terapeutti seuraa mukana, kysyy, täydentää, pyrkii ymmärtämään. Terapeutille kertominen ei ole aina helppoa. On asioita, jotka vaivaavat mieltä mutta niistä on vaikea puhua . On myös asioita, jotka ovat pitkän hiljaisuuden takana - istunnosta toiseen tuntuu että ei ole mitään puhuttavaa. Yleensä on niin, että mitä vaikeampaa on puhuminen, sitä tärkeämmästä asiasta psykoterapian kannalta on kyse. Terapeutti käyttää kaiken koulutuksensa ja kokemuksensa asiakkaan vaikeuden ymmärtämiseksi ja sen ymmärrettäväksi tekemiseksi.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Pitkän työurani nuorimmat asiakkaani ovat olleet parikymppisiä aikuista elämäänsä aloittelevia ja vanhimmat vanhuutta ja luopumisen aikaa lähestyviä. Yhteistyösuhteeni Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa on antanut minulle mahdollisuuden seurata korkeakouluopiskelijoiden elämää ja sen muutoksia 80-luvulta tähän päivään. Kelan kuntoutustuki on puolestaan tuonut työelämän myllerryksen aiheuttamat ongelmat vastaanotolleni.

Vaativan erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus on antanut minulle laajat ja perusteelliset valmiudet työskennellä mitä moninaisimpien psyykkisten ongelmien kanssa. Vastaanottoni ulkopuolelle rajaan kuitenkin psykoosit ja vakavan traumatiosoitumisen aiheuttamat dissosiaatiiviset oireet. Näiden ihmisten auttamiseen tarvitaan toisenlaiset puitteet. Myös vakavat alkoholin liikakäytön ongelmat edellyttävät toisenlaista lähestymistapaa.

Asiakaskuntani

Psykoanalyyttinen psykoterapia sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään itseään paremmin ja haluavat sitoutua psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Terapian kesto ja käyntitiheys sovitaan yhdessä asiakkaan tavoitteiden ja mahdollisuuksien pohjalta. Niitä voidaan myös yhdessä muuttaa myöhemmin. Terapia päättyy kun asiakas haluaa sen lopettaa joko saavutettuaan tavoitteensa tai muista syistä.

Lisätiedot

Psyykkinen pahoinvointi - esim. masennus, ahdistus, pakko-oireet, itsetunto-ongelmat tai tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden tunne - ei ole sairautta siinä mielessä kuin ruumiilliset sairaudet ovat. Psyykkinen pahoinvointi kertoo kuin salakoodatulla kielelllä kokijansa unohdetun ja merkitysyhteyksistään irronneen elämäntarinan. Sen ymmmärretyksi tuleminen ja saattaminen muun koetun yhteyteen eheyttää, vahvistaa ja rikastaa elämää. Tämä mahdollisuus menetetään silloin kun psyykkisiä oireita hoidetaan esim. pelkästään lääkkeillä.

Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena ei ole ainoastaan asiakkaan psyykkisen pahoinvoinnin ja psyykkisten oireiden lieventyminen. Tavoitteena on parempi itseymmärrys ja toimivampi oman sisäisen maailman kartasto. Sen avulla asiakkaan on helpompi ohjata elämäänsä ja tehdä valintoja myös jatkossa. Psyykkinen eheys ja hyvinvointi lisääntyvät ja kyky pitää niistä huolta paranee.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Varaan tutustumiskäyntiin/alkuhaastatteluun tarvittaessa enemmän kuin 45 minuuttia, jotta terapian aloittamispäätökseen tarvittavat asiat saadaan käsitellyksi yhdellä tapaamisella.

Työskentelen aamuisin, aamupäivisin ja iltaisin. Psykoterapia-ajat sovitaan asiakkaan elämäntilanteen mukaan ja ne joustavat tilanteiden muuttuessa. Toisille sopivat kiinteämmät ajat, mutta esim.vuorotyötä tai epäsäännöllistä työtä tekevien aikoja voidaan tarvittaesssa sovitella viikoittain. Videoterapia on mahdollista, jos asiakkaan olosuhteet - esim. ulkomailla työskentely - estävät vastaanotolla käynnin.

Kelan kuntoutustuen kanssa asiakkaan omavastuuksi jää 38e.

Otan uusia asiakkaita. Etusija sellaisille, jotka ovat halukkaita käymään kahdesti viikossa. Siinä hoidollinen prosessi käynnistyy nopeammin ja ulottuu syvemmälle. Myös Kelan kuntoutustuen ehdot rohkaisevat tiiviimpään kuin kertaviikkoiseen terapiaan.

Myös työnohjausta.