Etusivu / Löydä apua / Sirkku Kaarina Kiesewetter

Sirkku Kaarina Kiesewetter

Psykoterapeutti, Sosiaalityöntekijä, Perheterapia
Turku,
Pori,
Rauma,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Etsitkö inhimillistä ja kokenutta terapeuttia? Tavoitteenani on löytää yhdessä asiakkaiden kanssa positiivisten voimavarojen avulla muutoksia, jotka antavat parille/perheelle voimavaroja ja auttavat paria/perhettä myönteiseen kehitykseen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Pariterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Pari- ja perheterapeuttina olen aktiivinen ja positiivinen ja minulla on asiakasta arvostava ote. Haen ammatillisesti, tietoisesti ja tutkien ymmärrystä parin/perheen ihmissuhteisiin ja parin/perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen häiriöihin ja/tai yksittäisellä perheenjäsenellä esiintyviin häiriöihin sekä niiden aiheuttamiin haasteisiin.

Uusperheneuvojana uusperheen perustaneille vanhemmille ja uusperheen lapsille ja nuorille haen ymmärrystä monimuotoisten perhemallien kohtaamisessa ja toimin sovittelijana erilaisissa perheneuvottelutilanteissa.

Mitä istunnoillani tehdään

Pariterapiassa yhdessä parin kanssa tutkitaan ja haetaan ymmärrystä ja keinoja hoitaa parisuhteen vuorovaikutusta entistä paremmin. Terapiaistunnoissa keskustelen parin kanssa niistä asioista, joita pari istunnon aikana tuo esiin. Terapian alussa selvitetään parin toiveita ja tavoitteita parisuhteelle ja terapiaistuinnoille. Terapeutti ei määrittele terapian tavoitteita. Terapeuttina luon tilanteeseen uusia näkökulmia ja näin on mahdollista löytää uutta perustaa parin keskinäiselle vuorovaikutukselle ja kanssakäymiselle.

Perheterapiassa lähtökohtana on löytää yhdessä perheen kanssa perheen ja perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin positiivisia voimavaroja, joiden avulla muutokset ovat mahdollisia. Perheterapia sisältää erilaisia terapiamenetelmiä ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistää terapian aikana. Erilaisia tekniikoita käytetään prosessin aikana joustavasti eivätkä ne ole esillä korostetusti.

Tarjoan apua
Ihmissuhdeongelmiin Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Menneisyyteni käsittelyyn Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen
Erityiskohderyhmät
Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen laillistettu sosiaalityöntekijä (dipl. sosiaalityöntekijä/dipl.sosiaalipedagogi, Berliinin evankelinen ammattikorkeakoulu v. 1995, kelpoisuuskoe Kuopion yliopistossa v. 1997 ja vaativan erityistason perhepsykoterapeutti v. 2010). Minulla on laaja kokemus lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä. Lisäkoulutuksina minulla on muun muassa lastensuojelutarpeen arviointi, selvitys ja kouluttajakoulutus v. 2008, perhearviointi-menetelmäkoulutus v. 2009 ja uusperheneuvoja-koulutus v. 2012.

Erityisosaamiseni kohdistuu kasvatus- ja perheneuvontaan, pari- ja perhepsykoterapioihin sekä perheasioiden selvittelyihin ja sovitteluun. Minulla on kokemusta työparityötyöskentelystä, sillä olen tehnyt olosuhdeselvityksiä käräjäoikeudelle ja adoptioselvityksiä.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja alle 13-vuotiaiden lasten kanssa sekä aikuisten ja 16 - 25 -vuotiaiden nuorten kanssa ja tarvittaessa voin antaa vanhemmille heidän tarvitsemaansa ohjausta. Vanhempien ohjauksessa voidaan auttaa 16 - 25 -vuotiaan kuntoutujan vanhempia heidän vanhemmuudessa, nuoren kehityksellisissä häiriöissä, käyttäytymisessä tai kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä turvata lapsen terapian jatkuvuus. Vanhempienohjauksen tavoitteena on lisätä muutosten kautta ymmärrystä nuoren käyttäytymiseen ja haasteellisiin tilanteisiin sekä tukea vanhempia ja heidän omaa jaksamistaan. Ohjauskäynnit voivat olla osa nuoren omaa psykoterapiaa. Psykoterapian toteutus tapahtuu nuoren hoitosuunnitelman mukaisesti.

Paripsykoterapiassa kiinnostuksenani on muun muassa kun parisuhteessa
- ilmenee uskottomuutta
- vuorovaikutuksessa ilmenee ongelmia tai se ei toimi
- pari harkitsee avo- tai avioeroa.

Tutustumiskäynnin hinta

100,00

Vakiokäynnin hinta

75,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Alkukartoitus 60 min. 100 e
45 min. 75 e
60 min. 100 e
90 min. 130 e